Eind 2020, anderhalf jaar nadat de cycloon passeerde, evalueert Solidaridad de impact van de uitgedeelde steunpakketten. Solidaridad kiest voor duurzame steun. We vinden het belangrijk om op verschillende momenten te evalueren of de kippen, geiten en zaden die zijn uitgedeeld, ook op de lange termijn fungeren als een bron van voedsel en inkomen voor de getroffen gezinnen.

Interviews en tellingen

De evaluatie bestond uit een steekproef van 26 boeren in het Buzi-district die een jaar geleden steun ontvingen. We gingen op bezoek bij deze boeren, maakten foto’s van de kippen, geiten en de hoeveelheid groenten die werd geteld. Aangevuld met interviews werd zo in kaart gebracht of de steun na Idai inderdaad het herstel stimuleerde, en of de pakketten tot op de dag van vandaag kunnen voorzien in een deel van het levensonderhoud van deze gezinnen. Ook verzamelden we ideeën over hoe we in de toekomst onze hulp kunnen verbeteren.

Steekproef onder 26 boeren

52

geiten

in leven op moment van evaluatie

80

kippen

van de 260 uitgedeelde kippen in leven op moment van evaluatie

796

eieren

geproduceerd op moment van evaluatie

Uitdelen van zaden een succes

Het uitdelen van zaden was erg succesvol. De zaden zorgden er voor dat de gesteunde boeren niet langer geheel afhankelijk waren van het voedsel dat uitgedeeld werd na Idai. Bovendien draagt het anderhalf jaar later nog steeds bij als een bron van inkomen voor de gezinnen. We zagen ook nog nog mogelijkheden verder te ontwikkelen. Veel boeren hadden het ene seizoen overvloedig veel groente, en het droge seizoen tekorten. Een training over het drogen van groenten zou bijvoorbeeld een hele concrete volgende stap kunnen zijn, waardoor het zelf gekweekte voedsel gedurende het hele jaar beschikbaar blijft. Ook kunnen trainingen in marketing bijdragen aan het succesvoller op de markt brengen van de geteelde groenten.

Kippen kwetsbaar door uitbraak ziektes

We willen leren van onze acties. Dat betekent ook dat we moeten uitzoeken wat er minder goed liep. Zo blijkt uit de evaluatie dat het verdelen van kippen niet zoveel heeft bijgedragen aan de lange termijn voedselzekerheid als gehoopt. Een uitbraak van kippenziektes in het Buzi District in 2020 zorgde voor hoge sterftecijfers, zowel onder de uitgedeelde kippen als de lokale kippen. Tussentijdse monitoring en training over de zorg voor de kippen zou dit hoge sterftecijfer voor een groot deel hebben kunnen voorkomen. Hoewel veel boeren graag meer kippen wilden fokken, lijkt extra technische ondersteuning en training nodig om dat mogelijk te maken.

Nieuwe geitjes compenseren uitval

De twee geiten per gezin, laat dit onderzoek zien, waren in vergelijking succesvoller. Hoewel sommige geiten om verschillende redenen niet meer in het bezit waren van de boeren op het moment van de evaluatie, waren er evenzoveel nieuwe geitjes geboren om de weggevallen geiten te compenseren. In de toekomst zou het bouwen van een geitenhok wordt wel aangeraden. Daarnaast laat het onderzoek zien dat vaccinaties voor nieuw geboren geitjes ook nog voor verbetering kan zorgen.

Inspirerende succesverhalen

Uit het onderzoek bleek ook dat een deel van de gesteunde boeren heeft ontzettend veel resultaat behaald uit de steunpakketten. Deze groep heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in hun omgeving, en zal ook in toekomstige projecten van Solidaridad een inspiratie kunnen zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze actie ‘Solidaridad after Idai’? Lees hier hoe we na de verwoestende cycloon in actie kwamen voor de getroffen boeren.