Sinds juni 2017 werkt Solidaridad in een tweejarig project samen met Fairphone, Unicef, Fairtrade Foundation en Stop Kinderarbeid aan het tegengaan van kinderarbeid in Oegandese goudmijnen. Misschien denk je bij het werk van Solidaridad niet meteen aan het tegengaan van kinderarbeid, maar meer aan het verbeteren van de arbeidsomstandigen en het loon van mijnwerkers. Waarom doen we dan mee aan dit project?

15.000 Oegandese kinderen werken in mijnen

Wereldwijd werken zo’n 1,5 miljoen kinderen in kleinschalige goudmijnen. In Oeganda werken naar schatting 15 duizend kinderen in mijnen onder zware omstandigheden. Zij worden elke dag blootgesteld aan grote risico’s als het instorten van mijnen, het gebruik van giftig kwik en koolstofmonoxidevergiftiging. Veel van deze kinderen komen uit families met lage inkomens en gaan niet of onregelmatig naar school.

Gebrek aan toegang tot educatie

Een van de hoofdoorzaken en gevolgen van kinderarbeid is armoede. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN is armoede zelfs de grootste veroorzaker van kinderarbeid. Hierbij speelt het gebrek aan toegang tot educatie een grote rol. Vanwege een laag inkomen zijn ouders financieel niet in staat hun kinderen naar school te laten gaan. Daardoor ontstaat er sneller de neiging om kinderen te laten werken, zodat het inkomen stijgt. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel die in stand wordt gehouden.

Multi-stakeholderbenadering

Om kinderarbeid effectief te bestrijden, probeert ons project het inkomensniveau van goudmijnwerkers te verhogen, waardoor afhankelijkheid van kinderarbeid daalt. Elke partner in dit project heeft zijn eigen expertise en ervaring om aspecten die tot kinderarbeid leiden aan te pakken. Fairphone zorgt voor het verwerken van het Oegandese goud in hun productieketen en Fairtrade voor fairtrade-criteria en toegang tot financiën. Stop Kinderarbeid richt zich op het creëren van bewustzijn en het verbeteren van educatie binnen kinderarbeidvrije zones rondom de goudmijnen: hier worden kinderen gestimuleerd om terug te gaan naar school en niet in andere sectoren te gaan werken. Unicef  richt zich op lobby-activiteiten in het Busia-district en op nationaal niveau.

De rol van Solidaridad

Solidaridad richt zich op het verbeteren van het inkomen van goudmijnwerkers door te werken aan afname van hun goud op de internationale markt en veilige en efficiënte werkomstandigheden in de mijnen. We trainen goudmijnwerkers op het gebied van verantwoord en veilig werken, organisatieontwikkeling, gendergelijkheid, conflictoplossing en financiën.

De huidige situatie in Oeganda

Op dit moment trainen we mijnwerkers in Oeganda op het gebied van organisatieontwikkeling. Begin volgend jaar ontvangen de mijnen materialen om veilig en verantwoord te werken en zullen we mijnwerkers trainen in het gebruik ervan. Het doel is om de productieprocessen en zo de productiviteit en het inkomen te verbeteren, waarbij mens en milieu beschermd worden.

Uitbreiden naar andere landen

Met deze unieke samenwerking pakken we door de hele keten problemen aan die leiden tot kinderarbeid in de Oegandese goudmijnen. We hopen dat we dit pilotproject uiteindelijk ook in andere landen kunnen toepassen en daarmee de levensstandaard en het perspectief voor goudmijnwerkers en hun kinderen op veel meer plekken kunnen verbeteren.

Lees meer over het goudprogramma van Solidaridad.