Nieuwe privacy-wetgeving in Europa

23 mei 2018

Per 25 mei verandert de manier waarop jouw persoonsgegevens als Europees burger beschermd en gebruikt mogen worden door bedrijven en andere organisaties. Op die dag gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De rechten en plichten voor zowel burgers als organisaties die met jouw gegevens werken worden daarin uitgebreid en aangescherpt.

Bij Solidaridad zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met de voorbereidingen voor deze wijzigingen. Maar wat betekent dit voor jou als bezoeker van onze website, sympathisant of donateur?

In de AVG wordt onder andere geregeld dat jij meer rechten en controle hebt over jouw persoonlijke data. Dit gaat dus om zaken als je naam, adres maar bijvoorbeeld ook je donatiegeschiedenis. Een van de rechten die je nu expliciet krijgt is dat je inzage mag vragen in de gegevens die we van jou hebben. Daarnaast kun je bij ons aangeven waar we jouw persoonlijke gegevens wel en niet voor mogen gebruiken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld niet een brief per post sturen als je alleen ingeschreven staat in ons nieuwsbriefbestand.

Daarnaast vraagt de wet aan Solidaridad om transparant te zijn over de manieren hoe we jouw data gebruiken. Bovendien vereist de wet dat we jou actief om toestemming vragen bij ander gebruik van jouw gegevens dan waarvoor je bent aangemeld.

Wil je meer weten over wat er verandert? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op via privacy@solidaridadnetwork.org.