Willa Stoutenbeek van Branding & Communication Agency W.Green

Na tien jaar werken in de mode-industrie kon mode- en branding expert Willa Stoutenbeek zich niet langer verhouden tot de norm binnen de industrie. De snelheid, wegwerpcultuur, oppervlakkigheden en de bijbehorende misstanden aan de achterkant van de modewereld kon ze niet meer verenigen met haar persoonlijke idealen. Daarom richtte ze in 2010 W.Green op. W.Green is een Branding & Communication Agency dat alleen werkt met bedrijven die vanuit een duurzame doelstelling en visie opereren.

“Als het over mode gaat dan voelen veel mensen zich niet aangesproken. Maar iedereen doet er aan mee. Het gaat iedereen aan. Na een ramp zoals bij Rana Plaza in Bangladesh [de ingestorte kledingfabriek, red.], is iedereen in shock. Vervolgens ebt dat gevoel langzaam weg en na een tijdje hebben mensen het er niet meer over.” Het is een ‘ver van ons bed show’. Door de verplaatsing van kledingproductie naar lagelonenlanden, worden we er niet meer letterlijk mee geconfronteerd in ons dagelijks leven. “Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er aandacht is en blijft voor dit soort onderwerpen. Zeker in de politiek en op beleidsniveau.”

Kleding is namelijk een ‘conversation starter’. Iets waar je bewust en onbewust een boodschap mee over kan brengen. De manier waarop je je presenteert zegt iets over je idealen en waar je voor staat. “Als een politica van bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren een bontjas zou dragen, dan kom je gewoon niet meer geloofwaardig over.

Foto: Barbara de Hosson

Helaas heerst er een taboe op modieuze politici, in het bijzonder op modieuze vrouwelijke politici. Het gaat immers om de inhoud en niet om het uiterlijk: iemand wordt al snel te ijdel gevonden. Door dit soort vooroordelen is het ingewikkeld om het hierover te hebben. Behalve tijdens Prinsjesdag: “Prinsjesdag is misschien de enige dag dat het over uiterlijk gaat in de politiek. Het is dus een super goed moment om uitdagingen in de textiel- en mode-industrie bespreekbaar te maken.

Willa Stoutenbeek zal tijdens het Hoedjesruil-event op 11 september een gesprek leiden over kansen en bedreigingen voor duurzame kledingproductie met onder andere kamerlid Isabelle Diks, style profiler Ellie Uyttenbroek, de inkoopdirecteur van Zeeman Wilma Veldman, freelance journalist voor o.a. de Correspondent Emy Demkes en Heske Verburg, Directeur van Solidaridad.

Wil je hierbij aanwezig zijn? Dat kan: meld je nu aan!

Willa Stoutenbeek in een fotoshoot voor Marie Claire. Foto: Anne Timmer