Ruim anderhalf jaar na het natuurgeweld in Midden-Amerika, blikken we samen met getroffen families terug op de eerste periode, en de wederopbouw die daarop volgde.

Verwoesting van huis en inkomen

Zowel Honduras als Guatemala leden grote verliezen. Wegen en oogst spoelden weg, en waterbronnen bleven vervuild achter. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt,” vertelt Medaro Caballero, een palmboer uit Honduras. “Mijn familie moest naar Choloma evacueren om te vluchten voor de ramp. Het duurde zes maanden voordat we weer palm konden gaan produceren. Mijn familie verloor ook onze maïsvelden en er was schade aan ons huis.”

Een hecht netwerk

Solidaridad werkt al jarenlang in moeilijk bereikbare regio’s van Honduras en Guatemala. Collega’s ter plaatse onderhielden na de stormen intensief contact met de getroffen boeren. Zo was het mogelijk om snel na de ramp aan de slag te gaan. Mariano Ayala, een palmboer uit Honduras, verloor 200 palmplanten tijdens het natuurgeweld. “Solidaridad kwam kijken naar de schade op mijn perceel.” herinnert Mariano zich. “Om mij te helpen herstellen, kreeg mijn familie 10 nieuwe palmplanten en verschillende items voor mijn huis.”

Op de foto zie je Yadira Maldonado met Solidaridad-medewerker Dubail Rosa. De lijntjes waren kort, en dus kon er snel tot actie worden overgegaan.

85

waterfilters

zorgden voor toegang tot veilig drinkwater voor 500 families

Humanitairan aid for Honduras and Guatemala

400

families

ontvingen humanitaire hulp, zoals matrassen en voedsel

Seeds for food for Honduras and Guatemala

100

boeren

ontvingen klimaatbestendige zaden van basisvoedsel zoals maïs en bonen

Toegang tot veilig drinkwater

Door de overstromingen was het erg moeilijk om veilig drinkwater te vinden. Daarom waren waterfilters een belangrijk onderdeel van de steun. Sergio Segovia uit Xocolatl ontving een waterfilter. Hij vertelt: “De filter is erg belangrijk voor mij. Je filtert niet alleen de modder eruit, maar ook gevaarlijke ziekten zoals cholera.”

“Het is een eenvoudig systeem, met twee emmers boven elkaar,” laat Suyapa Saldivar van Solidaridad, hier op de foto, zien. “De bovenste is gevuld met water en het water komt er via een slang uit, gaat door het filter en valt in de tweede emmer, helemaal schoon, volledig drinkbaar.” Met hulp van donateurs van Solidaridad kregen 500 mensen weer toegang tot veilig drinkwater.

Seedlings for Honduras and Guatemala

1598

palmplanten

uitgedeeld waar plantages waren weggespoeld

Help with clearing the land

50

boeren

ontvingen hulp bij het opruimen en klaarmaken van het land

Materials for cocoa farmers

145

cacaoboeren

ontvingen materialen om hun oogst te beschermen tegen toekomstige rampen

Er is veel herbouwd…maar we zijn er nog niet

Edy Quintero is als technisch assistent van Solidaridad betrokken bij de wederopbouw. “We zijn anderhalf jaar na de stormen, maar toch is het nog niet gelukt om de hoeveelheden te produceren van daarvoor.” Om daar te komen is ook het dagelijkse werk van Solidaridad in de regio belangrijk. Zoals het begeleiden en ondersteunen van palmboeren. “We verwachten met goede landbouwpraktijken de productie nog te kunnen verhogen,” vertelt Edy. En een hogere productie betekent meer inkomsten voor de boer.

Voor nu staat alles nog in het teken van de wederopbouw, maar er is ook weer ruimte voor een blik op de toekomst. “We zijn nog steeds aan het herbouwen. In de toekomst hoop ik de 200 palmplanten die ik door de stormen ben verloren, te vervangen met nieuwe planten,” vertelt Mariano ons tijdens ons bezoek.

We zijn nog steeds aan het herbouwen van de schade, maar ik ben erg dankbaar voor de hulp die ik tot nu toe heb gekregen.

Mariano Ayala, palmboer
Mariano Ayala en zijn familie werden zwaar getroffen door de stormen. Om te herstellen ontving hij 10 nieuwe palmplanten en verschillende items om zijn huis weer leefbaar te maken.

Meer weten?