In 2024, een jaar nadat de cycloon passeerde, evalueert Solidaridad de impact van de steun die de getroffen boeren via Solidaridad ontvingen.

Boerderijen en huizen verwoest

Zware regenval en felle wind zorgden voor overstroming van hele gemeenschappen. Onze collega’s ter plaatse zagen hoe de boeren met wie we samenwerken op slag hun huis en belangrijkste bron van inkomsten verloren. Honger en een cholera-uitbraak bedreigden de bevolking, die nog aan het herstellen was van cycloon Ann.

“We zagen dat alle boeren met wie we contact hadden in de eerste weken nog geen hulp hadden ontvangen. Wij kunnen er dan niet van uitgaan dat andere organisaties hen te hulp schieten, want we weten niet of zij de doelgroep van die organisaties zijn”, herinnert Rachel Wanyoike, toenmalig Managing Director van Solidaridad Zuidelijk Afrika, zich.

Eten, zaden en hygiëne

Om de boerenfamilies in ons netwerk in Malawi en Mozambique te ondersteunen kwamen de donateurs van Solidaridad in actie. Er werd € 34.126 euro bij elkaar gelegd.

Met dat bedrag deelden we basisvoedsel (bakolie, suiker en rijst) uit om ernstige honger te voorkomen. Om de voedselzekerheid op de langere termijn te garanderen, werden ook maïszaden, zaailingen van mango- sinaasappel en avocadobomen en kunstmest uitgegeven. Daarmee kunnen boeren hun boerderij weer heropbouwen.

Omdat een cholera-uitbraak dreigde, werden ook sanitaire producten uitgedeeld, bijvoorbeeld zeep, maandverband en schoon water. Een deel van het opgehaalde bedrag werd tenslotte besteed aan het bereiken van de getroffen boeren: Solidaridad-collega’s gingen op pad om de producten te bezorgen.

34.126

euro

bij elkaar gebracht door donateurs van Solidaridad voor noodhulp

725

families

in Malawi en Mozambique ondersteund

Seedlings for Honduras and Guatemala

3000

zaailingen

van mango- sinaasappel- en avocadobomen uitgedeeld in Mozambique

128

pakken

maïszaden in Malawi uitgedeeld

Van duurzame productie naar eerste hulp

Solidaridad is al lang actief in de regio. We werken met bijvoorbeeld soja-boeren. Maar ook in andere sectoren hebben we projecten lopen, zoals in de thee- en tuinbouw en veeteelt. Daardoor kennen we veel boeren en zijn de lijntjes kort.

Nadat cycloon Freddy over raasde, werden de reguliere projecten waarbij we boeren helpen om duurzamer te produceren en meer inkomen te genereren, tijdelijk stilgelegd. In het Solidaridad-netwerk werden zeker 5.000 boeren getroffen. De lokale staf zag dat noodhulp acuut nodig was.

“Dankzij deze steun kan ik het levensonderhoud voor mijn gezin verbeteren. Met de zaden kunnen wij eten verbouwen. Dit zorgt direct voor extra inkomsten én we kunnen het gebruiken om ons vee te voeren. Dankzij de hulp van Solidaridad kunnen wij ons leven weer opbouwen.”

Getroffen boer in netwerk van Solidaridad
Christoffer Nyanga en zijn familie werden zwaar getroffen door de cycloon Freddy. Zij ontvingen via Solidaridad noodhulp.

Meer weten?