Vrouwen in kleinschalige gemeenschappen

Naar schatting komt zeker 20 procent van het goud dat in Afrika wordt gewonnen uit kleinschalige, informele mijnen. Veel vrouwen in deze gemeenschappen worden zeer ongelijk behandeld: zij krijgen vaak minder betaald, hebben minder toegang tot training en investeringsgeld. Bovendien werken zij vaak in onveilige omstandigheden en is er sprake van seksueel- en gendergerelateerd geweld.

Golden Line-deelnemers tijdens een training, Ghana

Het Golden Line-programma had als doel de situatie van deze vrouwen te verbeteren. Dat deden we bijvoorbeeld met trainingen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in werk en huishouden. We hebben ondernemers getraind en door spaargroepen toegang gegeven tot investeringskapitaal. Dat zorgt voor nieuwe banen. Ook hebben we gepleit voor beleid van overheden en bedrijven dat vrouwen en jongeren niet buitensluit.

In vijf jaar 6.000 vrouwen geholpen

Met ons Golden Line-programma werkten we van 2016 t/m 2020 in 25 mijnen in Ghana en Tanzania met 1.500 vrouwelijke mijnwerkers en 4.500 vrouwen in de mijngemeenschappen.

Trainingen voor ondernemers

Onderdeel van het programma was het geven van financiële trainingen aan vrouwen. Zeker 89% van de deelnemende vrouwen in Ghana en 68% van de deelnemende vrouwen in Tanzania gaven nadien aan dat zij in staat waren hun financiële zekerheid te vergroten. 548 vrouwen zijn begonnen als ondernemer. In totaal ontvingen meer dan 4.500 vrouwen trainingen in ondernemerschap.

Spaargroepen voor vrouwen

Er werden 212 spaargroepen voor en door vrouwen opgericht. Bij iedere bijeenkomst leggen de vrouwen een klein bedrag in om te sparen. Het gespaarde geld kan gebruikt worden voor groepsinvesteringen of leningen aan groepsleden om bijvoorbeeld een handeltje te starten. 4.500 vrouwen werden lid van deze spaargroepen. Behalve financiële zekerheid, fungeren de groepen ook als sociaal steunnetwerk; groepsleden die aangaven gendergerelateerd geweld te ervaren, ontvingen steun van de groep bij het rapporteren van de situatie.

Hoe nu verder?

Kortom, na vijf jaar werk zijn er veel stappen gezet. En veel stappen waren succesvol: deelnemende vrouwen geven aan meer financiële stabiliteit te ervaren en het makkelijker te vinden zich uit te spreken tegen ongelijke behandeling en geweld. Bovendien is de positie van vrouwen in mijnen verbeterd.

Maar we zijn er nog niet. Er is nog steeds veel beleid dat de gelijke positie voor mannen en vrouwen tegenwerkt. Het is daarom belangrijk dat we blijven lobbyen voor verandering. 

Meer weten?

Het Golden Line programma is een samenwerking met Simavi en Healthy Entrepreneurs. Dit is een speciaal ontwikkeld programma om de werkomstandigheden in de goudmijnen te verbeteren en vrouwen te helpen om een betere positie te krijgen. Meer weten over het Golden Line programma?