Vrouwen in goudmijnindustrie

Wist je dat er veel vrouwen werkzaam zijn in de kleinschalige goudmijnindustrie? En dat zij dagelijks met grote uitdagingen kampen? Denk bijvoorbeeld aan lage inkomsten, zeer onveilige werkomgevingen, slechte toegang tot de gezondheidszorg, seksueel, fysiek of verbaal geweld, en intimidatie.

Ondanks hun achtergestelde sociaal-economische positie zijn deze vrouwen wel echte doorzetters en verdienen elke dag geld waarmee ze henzelf en hun gezin ondersteunen.

Slechte werkomstandigheden

In Ghana is ongeveer een half miljoen van de werknemers in de kleinschalige goudindustrie vrouw. In Tanzania gaat het om ongeveer een kwart van de werknemers. Deze vrouwen hebben dagelijks te maken met veel economisch en sociaal onrecht. Zij hebben geen toegang tot onderwijs, training, land, leningen en hebben te maken met schadelijke diepgewortelde overtuigingen.

Dit heeft veel gevolgen. Vrouwen doen het slechtst betaalde en laagst gekwalificeerde werk. Vanwege een niet verantwoorde uitoefening van de mijnbouw en slechte toegang tot de gezondheidszorg lopen zij grote gezondheidsrisico’s. Ook zorgen culturele overtuigingen ervoor dat vrouwen niet worden toegelaten in de mijnen; men denkt dat het goud dan zal verdwijnen.

“Vrouwen in de mijnbouw kennen veel problemen, simpelweg doordat ze vrouw zijn. Ze zijn niet veilig en hebben niet de mogelijkheid om het beste uit hun leven te halen. We moeten hen versterken en vertrouwen geven.” Amina Tahiru – vrouwenactiviste uit Ghana

Steun met een gouden randje

Solidaridad, Simavi en Healthy Entrepreneurs hebben de handen ineen geslagen om deze vrouwen te helpen. Het resultaat is het Golden Line programma. Een programma gericht op educatie en training om vrouwen hun technische vaardigheden en kennis te helpen ontwikkelen. Zo wordt de sociale en economische positie van de vrouwen in gemeenschappen rondom kleinschalige goudmijnen in Ghana en Tanzania versterkt. Daarnaast worden er spaargroepen opgezet zodat vrouwen een sociaal steunnetwerk of een vangnet hebben en kunnen sparen voor belangrijke uitgaven zoals het opzetten van een (klein) bedrijf, investeren in hun huis en/of in de educatie van hun kinderen.

Ook richt het Golden Line programma zich op de mijneigenaren en de mannen werkzaam in de mijnen en de mijngemeenschappen. Golden Line werkt met mijneigenaren om de werkomstandigheden in de mijnen te verbeteren. Door samen te werken met leiders uit de mijnen en in de gemeenschappen trainingen en radioprogramma’s op te zetten, werkt Golden Line aan de diepgewortelde overtuigingen over gender.

Het programma gaat nog verder en spreekt bedrijven aan op het verantwoord inkopen van goud bij mijnen die produceren met respect voor vrouwenrechten. Daarnaast worden overheden en multi-stakeholders aangesproken op een gender-inclusief beleid.

Bewustwording onder mannen

Mannen en hun gedrag tegenover vrouwen hebben een grote invloed op de sociale en economische positie van de vrouwen in de goudmijnen. Binnen het Golden Line programma past Solidaridad de EMAP-methode toe (Engaging Men in Accountable Practice).

Dit leerplan motiveert mannen om hun gedragspatronen tegenover vrouwen te veranderen. Het geeft hen de tools en de kennis om oude geloofsovertuigingen te overdenken en om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen. Dit leidt ertoe dat mannen in de mijnen en thuis meer respect hebben en tonen voor vrouwen.

Een gouden resultaat

101

vrouwenspaargroepen

opgericht in 29 Ghanese gemeenschappen, bestaand uit meer dan 2000 vrouwen

equality

1800

goudmijnwerkers

in diverse mijnen hebben training gehad op het gebied van gender-inclusiviteit

2600

vrouwen in Ghana

zijn voorgelicht over seksuele gezondheidsrechten

Resultaten in Ghana

 • 101 spaargroepen opgericht in 29 gemeenschappen, bestaande uit meer dan 2000 vrouwen. Zij kunnen zo sparen en toegang krijgen tot leningen, om bijvoorbeeld te investeren in gereedschap
 • Meer dan 2600 vrouwen zijn voorgelicht over seksuele gezondheidsrechten
 • Meer dan 500 mannen en traditionele autoriteiten zijn geschoold over gender-gerelateerd geweld
 • Meer dan 280 ambachtelijke en kleinschalige goudmijnwerkers in 13 mijnen hebben training gehad op het gebied van gender-inclusiviteit, veiligheid en gezondheid en zakelijke vaardigheden in lijn met internationale standaarden zoals Fairtrade en Fairmined
 • 180 ondernemers runnen nu een gezonde onderneming en voorzien werknemers van de juiste gezondheidsinformatie
 • 101 spaargroepen opgericht in 29 gemeenschappen, bestaande uit meer dan 2000 vrouwen. Zij kunnen zo sparen en toegang krijgen tot leningen, om bijvoorbeeld te investeren in gereedschap
 • Meer dan 2600 vrouwen zijn voorgelicht over seksuele gezondheidsrechten
 • Meer dan 500 mannen en traditionele autoriteiten zijn geschoold over gender-gerelateerd geweld
 • Meer dan 280 ambachtelijke en kleinschalige goudmijnwerkers in 13 mijnen hebben training gehad op het gebied van gender-inclusiviteit, veiligheid en gezondheid en zakelijke vaardigheden in lijn met internationale standaarden zoals Fairtrade en Fairmined
 • 180 ondernemers runnen nu een gezonde onderneming en voorzien werknemers van de juiste gezondheidsinformatie

Resultaten in Tanzania

 • 1514 ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers hebben training gehad op het gebied van gender-inclusiviteit, veiligheid en gezondheid en zakelijke vaardigheden in lijn met internationale standaarden
 • 148 ondernemers runnen nu een gezonde onderneming en voorzien werknemers van de juiste gezondheidsinformatie
 • 1466 mensen hebben onderwijs gehad in geboorteregeling
 • 8 artisanale mijnen hebben hun operationele praktijken aangepast in lijn met internationale standaarden zoals Fairtrade en Fairmined
 • 736 vrouwen zijn getest op baarmoederhalskanker
 • 1514 ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers hebben training gehad op het gebied van gender-inclusiviteit, veiligheid en gezondheid en zakelijke vaardigheden in lijn met internationale standaarden
 • 148 ondernemers runnen nu een gezonde onderneming en voorzien werknemers van de juiste gezondheidsinformatie
 • 1466 mensen hebben onderwijs gehad in geboorteregeling
 • 8 artisanale mijnen hebben hun operationele praktijken aangepast in lijn met internationale standaarden zoals Fairtrade en Fairmined
 • 736 vrouwen zijn getest op baarmoederhalskanker

Succes

Het Golden Line programma heeft bijgedragen aan verbeterde kennis in de mijnen en de omliggende samenlevingen. Het programma heeft geholpen om mythes te ontkrachten. Vrouwen kunnen nu meer gevarieerde taken uitvoeren in plaats van de traditionele taken die zij toegewezen kregen dankzij hun geslacht.

De meeste mijnen die aan het programma deelnemen houden zich aan de norm dat het voor vrouwen mogelijk moet zijn om in het management te zitten en administratieve functies uit te voeren. In Tanzania hebben vrouwen leidinggevende posities ingenomen. Zij geven aan dat mannen hen met meer respect behandelen, verbaal geweld is verminderd en er een betere werksfeer is.