Melkvee nu geen rendabele onderneming

Marginale veehouderij in ontwikkelingslanden leidt tot inefficiënt landgebruik, grotere uitstoot van broeikasgassen en onvoldoende melk om de groeiende bevolking te voeden. Voor de meeste boeren is het houden van melkvee geen rendabele onderneming, maar een manier van overleven.

Ook in de provincie Tanga in Tanzania speelt deze problematiek: ongeveer 6.000 kleinschalige boeren, waarvan 60% vrouw, produceren er per boer minder dan 10 liter per dag. Het ontbreekt hen aan kennis, veevoer, technologie, managementcapaciteiten, financiële middelen en ondersteuning om hun boerenbedrijf te professionaliseren en de melkproductie per dier substantieel te laten groeien. In de droge periode krijgen de koeien vaak te weinig voedsel en hebben de boeren geen voorraad hooi om de dieren voldoende bij te voeren.

Stabiele infrastructuur is er al

In de provincie Tanga hebben verschillende bedrijven inmiddels gezamenlijk een stabiele infrastructuur voor zuivel ontwikkeld. De melkfabriek Tanga Fresh produceert hoge kwaliteit melk, yoghurt en mozzarella voor de Tanzaniaanse markt. Deze markt groeit en de fabriek heeft ruimte om meer melk te verwerken en te verkopen. Goed nieuws voor de boeren, want zo hebben ze een gegarandeerde afzetmarkt voor hun melk.

Daarnaast zorgt de fokkerij van Mruazi Farm voor koeien, speciaal gefokt voor deze regio om boeren de kans te geven meer melk te produceren. Ook gaat Mruazi Farm zich richten op het vergroten van het aanbod van veevoer.

Rukia heeft 4 koeien, die haar elke dag melk geven. De koeien zijn haar belangrijkste inkomstenbron, maar brengen nauwelijks voldoende op om haar 5 kinderen te voeden. Met hulp van Solidaridad en Achmea Foundation hoopt ze haar bedrijfje efficiënter te gaan runnen, meer melk te gaan produceren en zo meer te gaan verdienen.

Wat gaan we doen?

We willen de melkopbrengst van boeren in de provincie Tanga in Tanzania verhogen, met extra aandacht voor de rol van vrouwen en met weinig impact op klimaat en landschap. Dit doen we door middel van:

  • verbeterde, klimaatslimme technische ondersteuning voor 500 boeren, zoals trainingen, ondersteuning op de bedrijven en een mobiele app om landbouwtechnieken te verbeteren en te monitoren.
  • het ontwikkelen van een commercieel voerbedrijf om boeren in de droge periode te voorzien van hooi; we doen proeven met voer, het oogsten van voer met machines, opslag  en distributie.
  • het opzetten en testen van 3 servicecentra waar de boeren producten en diensten kunnen afnemen om hun melkproductie te professionaliseren, zoals krachtvoer, hooi, medicijnen en kunstmatige inseminatie; deze producten en diensten kunnen zij afnemen op afbetaling.
  • het opzetten en ontwikkelen van 3 nieuwe boerderijen of melkveebedrijven, waarin jonge boeren met potentie een nieuw en redelijk professioneel melkveebedrijf kunnen starten met 15 koeien (een soort franchise-concept) en continue ondersteuning krijgen van partners.
  • op basis van financierings-pilots gaan we kijken hoe we bovenstaande pilots kunnen uitbreiden met inbreng van investeerders.

Nieuwe aanpak, nieuwe kansen

Met deze pilots ontwikkelen we een nieuwe aanpak voor klimaatslimme melkproductie. Bij succes hebben we na 3 jaar een model ontwikkeld met verschillende soorten bedrijven en service-partijen. Als we dit model opschalen, kunnen we nog veel meer boeren bereiken. Zo stimuleren we de lokale economie en creëren we arbeidskansen, met positieve effecten voor klimaat en landschap.

Lees meer over ons zuivelprogramma.