Het probleem: gebrek aan rust, schaduw en schoon water

Suikerrietkappers werken in oogstperiodes 6 à 7 dagen per week keihard in de brandende zon. Het gebrek aan rust, schaduw en voldoende schoon drinkwater leidt bij velen tot chronisch nierfalen. Het echtpaar Edwin (30) en Maria (28) hebben de negatieve gevolgen van suikerriet kappen aan den lijve ondervonden. Zij leven met hun dochter (10) en zoontje (5) in een klein dorp in de kuststreek van El Salvador. Maria: “We hebben ons werk als suikerrietkappers nodig om ons kleine huis en de dokter te betalen. Tijdens de kapperiode, van november tot april, werken we zo veel mogelijk.” Helaas gaat het met de nieren van Edwin niet goed. Edwin: “Ik zou voor mijn gezondheid met het zware werk moeten stoppen, maar de inkomsten zijn onmisbaar.” 

Verbeterprogramma Solidaridad

Honderden suikerrietkappers hebben meegedaan aan het proefproject dat Solidaridad samen met partners in El Salvador en met financiering van de Nationale Postcode Loterij van 2014 tot 2016 uitvoerde. Een van de suikerrietkappers vertelt: “We krijgen schoon en koel drinkwater in het veld en weten nu dat we regelmatig rustpauzes moeten nemen in de schaduw. Ook hebben we geleerd hoe we op een gezonde manier meer riet kunnen kappen.” De onderzoeksresultaten van het programma zijn positief: de suikerrietkappers zijn energieker, hebben betere nierwaarden en produceren meer. 

Kennisdeling en lobby

Het is belangrijk dat in de hele suikersector verandering gaat plaatsvinden en de epidemie van chronisch nierfalen wordt gestopt. Daarom delen we de kennis die we hebben opgedaan in ons proefproject binnen een platform waarbij inmiddels meer dan 25 suikerproducenten in Midden-Amerika zijn aangesloten. Daarnaast lobbyen we actief bij overheden in de landen waar de suikerrietkap plaatsvindt en bij bedrijven die de suiker in hun producten verwerken om de rechten, gezondheid en veiligheid van suikerrietkappers voorop te zetten. Op dit moment zijn we met een aantal van dit soort bedrijven in gesprek om verschillende verbeterprojecten te starten voor betere arbeidsomstandigheden voor suikerrietkappers. 

Lees meer over ons suikerrietprogramma