Suikerriet

Suikerriet is een geweldig gewas. Het kent zeer veel toepassingen en het voorziet miljoenen arbeiders en hun gezinnen van een inkomen. Als het op een duurzame manier geteeld wordt heeft suikerriet de potentie de levens van veel gezinnen in de wereld te veranderen.

Wat gaat er mis in de suikerrietsector?

De teelt van suikerriet heeft schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

 • Gezondheid

  Werken als kapper is loodzwaar en ongezond. In Centraal Amerika sterven de kappers van suikerriet op grote schaal aan chronisch nierfalen als gevolg van de slechte arbeidsomstandigheden.

  In totaal werken er 5 miljoen suikerrietkappers aan de productie van ons voedsel, brandstoffen en plastics. De arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers zijn loodzwaar en het werk is gevaarlijk. Zo ook in El Salvador, waar fysieke overbelasting, brandende zon en onvoldoende drinkwater heeft geleid tot een epidemie van chronisch nierfalen onder kappers. Vele arbeiders sterven eraan op jonge leeftijd.

 • Milieuschade

  Bij de teelt van suikerriet wordt vaak veel te veel water gebruikt. Ook meststoffen worden ondoelmatig gebruikt. Het afbranden van suikerrietvelden is bovendien heel slecht voor het milieu.

  Tijdens de teelt van suikerriet wordt vaak veel te veel water gebruikt. Door gebrek aan kennis gebruiken boeren vaak ook ongecontroleerd bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Het afbranden van de miljoenen hectare suikerriet zorgt voor enorme luchtvervuiling.

  Op een verantwoorde manier mechaniseren lijkt een goede oplossing. De rietkappers die hun baan daarbij verliezen moeten dan wel hertraind worden zodat ze een andere baan kunnen vinden.

Onze oplossing

Alle schakels in de productieketen spelen een rol in het verduurzamen van de suikerrietteelt. Solidaridad werkt samen met bedrijven en kappers om te zorgen voor betere werkcondities, een hogere productie en minder gebruik van water en pesticiden.

 • Water, rust en schaduw

  In El Salvador heeft Solidaridad samen met partner La Isla Foundation, artsen, onderzoekers en de suikerfabriek El Angel een verbeterprogramma ontwikkeld. Arbeiders op de velden van El Angel worden voorzien van rugzakken met drinkwater, krijgen regelmatige rustpauzes in de schaduw en leren een meer efficiënte en ergonomisch verantwoorde kapmethode.

  We investeren in ondernemende boeren in ontwikkelingslanden door middel van het Farmer Support Programme (FSP). Wij leggen de nadruk op de verbetering van hun landgebruik, zodat de productie kan verhogen, terwijl we tegelijkertijd schade aan mens en milieu willen verkleinen..

  We trainen 289.000 boeren in India en Pakistan in duurzame landbouwmethoden in een verscheidenheid van producent hulpprogramma's. In Tanzania, Brazilië, Swaziland en Mexico zorgen soortgelijke projecten voor betere oogsten en levert het boeren hogere inkomens op.

 • Samenwerking bedrijfsleven

  Op diverse plekken in de wereld werken we samen met boeren en bedrijven. Samen zorgen we voor goede arbeidsomstandigheden, hogere productie en lager gebruik van water en pesticiden.

  Bedrijven zorgen voor verandering met impact

  Meer suikerriet produceren onder goede arbeidsomstandigheden, tegen een redelijke prijs, zonder landconflicten met de lokale bevolking en met respect voor de natuur. Dat is wat Solidaridad nastreeft. We zijn een drijvende kracht achter Bonsucro, dat een wereldwijde standaard voor duurzaam suikerriet heeft opgesteld.

  Binnen Bonsucro werken we onder andere samen met het Wereld Natuur Fonds, brandstoffenleverancier Argos Energies, SuikerUnie, The CocaCola Company en Shell om te komen tot meer duurzaam geproduceerd suikerriet.

  Economische kansen

  Het is Solidaridad’s doel om boeren te laten profiteren van de economische kansen in de suikerrietsector en de positie van arbeiders te verbeteren. We zetten ons ook in om duurzaam producerende boeren te koppelen aan marktpartijen. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar samenwerking met relevante partijen in de sector, van boer tot consument. Ook andere belanghebbenden en donors zijn welkom om gezamenlijk onze doelen dichterbij te brengen.

  Solidaridad werkt samen met lokale partners aan structurele duurzame veranderingen. Hiervoor is samenwerking nodig met alle spelers in de sector: landloze arbeiders, voormannen, fabriekseigenaren, overheden en inkopers. Als grote afnemers van suiker voortaan kiezen voor verantwoorde teelt en gaan samenwerken met de suikerfabrieken aan concrete verbeteringen voor de kappers, is een grote omslag haalbaar. Daarom lobbyen Juan en Emmanuel samen met Solidaridad bij andere fabriekseigenaren, overheden en bedrijven om van verantwoorde teelt van suikerriet de standaard in de sector te maken. 

Succesverhalen

Met ons werk in suikerriet ondersteunen we meer dan 100.000 boeren met ongeveer 100.000 hectare in het kader van duurzame ontwikkeling. Bekijk hieronder wie we hebben geholpen.

 • Christian Javier woont samen met zijn moeder en drie broers in Chichigalpa in Nicaragua. Omdat zijn vader is overleden aan chronisch nierfalen, is Christian de kostwinner van het gezin. In de regio waar hij woont, lijden veel suikerrietkappers aan chronisch nierfalen. Solidaridad werkt hard om de omstandigheden voor suikerrietkappers zoals Christian te verbeteren. Zodat zij gezond blijven en hun gezin kunnen blijven onderhouden. Wij willen ervoor zorgen dat de suikerrietkappers voldoende schaduw, schoon drinkwater en rustpauzes krijgen. 

  Christian vertelt

 • Voormalig rietsuikerkapper Paul Donnelly, 70 jaar, begon met het kappen van riet in zijn geboorteland Australië toen hij 6 jaar oud was. Op deze foto werkt hij in de suikerrietvelden van El Angel Sugar Mill (Ingenio El Angel) buiten Suchitoto, El Salvador. Hij maakt deel uit van de WE-programma van Solidaridad en La Isla Foundation. In het programma helpen we suikerrietboeren met eenvoudige maatregelen zoals voldoende schoon drinkwater, pauzes, schaduw en efficiëntere kaptechnieken die het inkomen verhogen. Hierdoor kunnen we de suikerrietkappers weer een toekomst bieden.

 • Benieuwd wat de resultaten zijn van het WE-programma in El Salvador?

  Bekijk het rapport

 • Neema Chikosi is suikerrietboerin in Malawi en moeder van negen kinderen. Zij is één van de miljoenen suikerrietboeren in de wereld.

  Bekijk de video over Neema

Samen kunnen we de toekomst verbeteren

Suikerriet kan de levens van miljoenen mensen wereldwijd verbeteren, als we het op een duurzame manier produceren. Suikerrietboeren en -kappers hebben recht op veilige arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk inkomen. Met suikerriet kunnen we bovendien plastic en brandstof maken, zodat er minder olie nodig is en het milieu minder belast wordt. Steun het werk van Solidaridad en draag bij aan verandering die ertoe doet!

Doneer nu

 

Gerelateerd Nieuws

 • Film Engel in het Suikerriet op Latina Filmmiddag in Tilburg

  Blog

  Lees Meer

 • Waarover zou Oscar Romero vandaag spreken?

  Op 20 maart 1980, vier dagen voor hij werd vermoord, schreef aartsbisschop Romero van San Salvador, op een gammele typemachine, een vriendelijk briefje aan Solidaridad. Hij bedankte voor de hulp voor het herstel van zijn radiozender die begin maart was verwoest.

  Lees Meer

 • Suikerrietprogramma in Midden-Amerika breidt zich steeds verder uit

  In Midden-Amerika sterven duizenden suikerrietkappers op jonge leeftijd aan de gevolgen van chronisch nierfalen. Het suikerrietprogramma van Solidaridad draagt bij aan een oplossing voor deze onhoudbare situatie. Van 2014 tot 2016 boekten we in een proefproject in El Salvador goede resultaten met het toepassen van water, rust en schaduw.

  Lees Meer

 • Steun aan Solidaridad als huwelijkscadeau

  Onlangs ontving Solidaridad een bijzondere gift van Marja en Volkert Bakker. Voor hun 45-jarig huwelijk stelden zij hun gasten voor om Solidaridad te steunen met een donatie. Wat is hun relatie met Solidaridad en waarom kozen zij ervoor ons te steunen?

  Lees Meer

 • Een duurzaam regeerakkoord kijkt verder

  Wat er ook gebeurt in de kabinetsonderhandelingen, Solidaridad steunt de oproep voor een duurzaam regeerakkoord dat verder vooruit kijkt dan één kabinetsperiode en ook over de grenzen van Nederland en Europa. Want het komende kabinet kan mede bepalen hoe Nederland en de wereld waarmee we nauw verbonden zijn, er in 2030 uitziet.

  Lees Meer

 • Farmer Support Programme verbetert omstandigheden van 847.000 boeren en arbeiders

  Solidaridad presenteerde onlangs het evaluatierapport van het Farmer Support Programme (FSP). Binnen dit programma zijn de afgelopen vijf jaar wereldwijd 56 duurzame landbouwprojecten in 27 landen uitgevoerd. De resultaten uit het rapport laten zien dat het FSP een succes is: we hebben bijna alle doelen bereikt en vaak overtroffen.

  Lees Meer