Kleine fabrieken vaak onveilig

Op dit moment staat de Ethiopische textielsector nog in de kinderschoenen, maar deze ontwikkelt zich in een rap tempo. Naast de grote industrieparken waar buitenlandse merken hun kleding op enorme schaal laten produceren, is er een scala aan kleinschalige fabrieken die voor de lokale markt produceren. Juist in deze fabrieken, waar internationale standaarden niet van toepassing zijn, is het risico op onveilige en ongezonde omstandigheden het grootst.

Wat kan er beter in de fabrieken?

In 2016 en 2017 hebben we per fabriek die deelneemt aan ons project onderzocht wat er  ontbreekt om duurzaam – dus met oog voor mens en milieu – te produceren voor de internationale markt. Hieruit kwam onder meer naar voren dat de fabrieken:

  • geen goede ventilatiesystemen hebben;
  • geen brandalarmen hebben en medewerkers niet weten hoe ze een brand moeten blussen;
  • kennis missen over hoe zij verantwoord met chemische middelen kunnen omgaan;
  • kennis missen over internationale export standaarden.

Fabrieken naar een hoger niveau

Solidaridad, Sympany, de Ethiopische textiel associatie ETGAMA, de overheid en de Ethiopische textielbedrijven werken samen om de productieomstandigheden van deze lokale fabrieken te verduurzamen en de fabriek naar een niveau te brengen, zodat deze ook voor de buitenlandse markt kan produceren. Zo verbetert de positie van de werknemers, maar ook van de fabriek zelf.

Onze trainingen

In 2017 hebben we hard gewerkt om op al deze vlakken verbeteringen door te voeren in de fabrieken. De laatste trainingen die we in november hebben afgerond gingen in op hoe je je als fabriek het beste kunt presenteren aan buitenlandse bedrijven. Het bleek dat veel fabrieken niet weten hoe ze dit moeten aanpakken en dus ook niet aan de norm voldoen die voor de exportmarkt geldt. Daarnaast trainden we de medewerkers in productieplanning en kwaliteit: aan welke eisen met betrekking tot planning en kwaliteit moeten fabrieken voldoen om voor de exportmarkt te produceren, en hoe kunnen zij hieraan tegemoet komen zonder daarbij de druk op werknemers of het milieu onverantwoord op te voeren?  

Resultaten

De vier fabrieken die vanaf de start van het project betrokken zijn, hebben we inmiddels een jaar lang kunnen volgen. Op dit moment wordt onderzocht wat de concrete resultaten zijn die deze fabrieken inmiddels hebben bereikt. Medio 2018 verwachten we deze resultaten te kunnen delen.

Lees meer over ons textielprogramma