Ontmoet Emile en Enan

Cacao. Het is het belangrijkste bestanddeel van chocolade. En wie houdt niet van deze zoete lekkernij? De vraag naar cacao groeit dan ook explosief. Dat klinkt als een mooi ontwikkeling, maar de werkelijkheid is helaas niet zo veelbelovend voor de kleine cacaoboeren in West-Afrika.

Enan en Emile kwamen ruim 30 jaar geleden op het zelfde moment in Kragui (Ivoorkust) wonen. Elke dag na het harde werk op hun cacaoplantages, kwamen ze bij elkaar. Dan spraken ze over hun dromen voor de toekomst. De vrienden hebben veel met elkaar gemeen, maar er is één groot verschil. Enans plantage is de laatste jaren flink gegroeid en is nu twee keer zo groot als in het begin. De cacao die hij oogst is van goede kwaliteit. Hierdoor verdient Enan genoeg om het schoolgeld voor zijn kinderen te betalen. Hoe anders is het voor zijn vriend Emile. Die worstelt nog elke dag om zijn gezin van de cacaoteelt te onderhouden. Hij leeft in angst dat een van zijn kinderen ziek wordt, want medicijnen kan hij niet betalen. Er is zelfs nauwelijks genoeg om te eten.


Wat gaat er is mis in de cacaosector

De vraag naar cacao groeit explosief. Meer dan 2,5 miljoen boeren in West-Afrika werken hard om aan die vraag te voldoen. De meeste van hen lukt het niet om een goede oogst te produceren. Ze komen daardoor niet boven de armoedegrens uit. De verouderde landbouwmethoden die zij gebruiken putten de grond volledig uit en leiden tot steeds minder goede cacao. In de zoektocht naar nieuwe vruchtbare grond, wordt het tropisch regenwoud gekapt. Boeren weten geen andere manier om aan de groeiende vraag naar cacao te voldoen.

Solidaridad legt die ontwikkeling aan banden door boeren te helpen bij het verduurzamen van hun landbouwmethoden en hun oogst te verbeteren. Dat doen we samen met het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Enan en Emile.

Een betere toekomst

Hoe komt het dat de levens van Enan en Emile zo ver uit elkaar liggen? Het verschil zit ’m in kennis. Kennis die Enan via Solidaridad heeft gekregen, en Emile (nog) niet. In de training leerde Enan hoe hij gewasziektes effectief kan bestrijden. Hij weet nu hoe je ziet welke bomen je moet behandelen tegen insecten. Hij besproeit dus niet meer, zoals voorheen, de hele plantage. Dat scheelt hem geld voor bestrijdingsmiddelen, en spaart het milieu. Maar hij leerde nog meer. Zo maakt Enan nu compost van lege vruchten, onkruid en bladeren waarmee hij de bomen bemest en de grond vruchtbaar houdt. Hij heeft hierdoor minder kunstmest nodig, en heeft een grotere oogst. Natuurlijk is het werk van Enan nog steeds zwaar, maar er is veel veranderd. Zijn gezin heeft goed te eten en zijn kinderen hebben een toekomst. Hij is trots op wat hij heeft bereikt en dankbaar voor de training. Emile daarentegen doet het werk nog altijd op gevoel. De adviezen en hulp die hij van zijn vriend krijgt, zijn niet genoeg. Hij heeft dringend zelf een training nodig, zodat hij net als zijn vriend vooruit komt.

Solidaridad zet zich in voor cacaoboeren door:

  • training te geven in het opzetten van een goede administratie, ze leren beter onderhandelen en leren hoe ze hun inkomen kunnen verbeteren.
  • kennis over te brengen en hen de belangrijkste principes van duurzame landbouw bij te brengen. Het harde werk levert dan een betere oogst en een beter inkomen op, dat het hele gezin ten goede komt.

Steun ons en help mensen zoals Emile

Doneer nu