Zuivel

In ontwikkelingslanden wonen veel boerengezinnen die naast het gewas waarvan zij leven een paar koeien houden. De melk vormt een extra inkomstenbron, maar levert vaak te weinig op om aan de armoede te kunnen ontsnappen. De koeien produceren te weinig melk, en wat ze produceren verzuurt snel. Bovendien ontbreekt er een afzetmarkt. Solidaridad traint de boeren zodat zij hun melkproductie kunnen vergroten en verbeteren. Ook helpen we hen met extra afzet aan grote zuivelondernemingen.

Dagelijkse inkomstenbron

De wereldwijde vraag naar melk neemt steeds verder toe. Solidaridad wil dat lokale boeren in ontwikkelingslanden hiervan profiteren. Want in tegenstelling tot veel andere landbouwproducten (rijst, katoen, suiker) kan zuivel een dagelijkse inkomstenbron zijn. Meestal verzorgen vrouwen de koeien en beheren zij ook de opbrengst van de melk. Zij investeren dit geld vooral in hun gezin, bijvoorbeeld door er voedsel en kleding van te kopen en er schoolgeld mee te betalen. Reden genoeg om na te denken over strategieën die boeren helpen om hun melkveetak door te ontwikkelen.

Wat gaat er mis in de zuivelketen?

In landen als Myanmar, Bangladesh en Ethiopië hebben boeren weinig praktische kennis, waardoor zij koeien onhygiënisch melken. Hierdoor zitten er meteen bacteriën in de melk en verzuurt deze snel. Ook missen koeien goed voedsel, de juiste verzorging en huisvesting en schoon en genoeg water om voldoende melk te kunnen produceren. Daarnaast is het is lastig om op tijd kopers te vinden, waardoor de melk bederft. In India is de situatie iets beter, maar hier is weinig toezicht op gebruik van antibiotica en pesticiden. Dit tast de voedselveiligheid aan.

Solidaridad ondersteunt kleine melkboeren door:

  • boeren te trainen in hygiënische en veilige productiemethoden en goede verzorging van koeien. Deze boeren trainen op hun beurt weer andere boeren. Zo helpen we in één keer hele gemeenschappen.
  • boeren te helpen met extra afzet aan grote zuivelondernemingen.
  • te zorgen dat zuivelondernemingen extra investeren in koeling, melkbussen, melkerijen en services.

Steun ons en verduurzaam de zuivelsector

Doneer nu