Jaarverslag 2022

Europa is voor zijn dagelijkse behoeften afhankelijk van goederen en grondstoffen van ver buiten Europa. Onze welvaart is onmogelijk zonder het werk van miljarden kleine boeren, mijnwerkers en arbeiders in de landbouw, industrie en dienstensectoren elders op de wereld. Europese bedrijven onttrekken veel waarde aan lokale gemeenschappen en ecosystemen buiten Europa. Ze putten natuurlijke hulpbronnen uit en betalen de boeren geen eerlijke prijs.

Solidaridad Europa organiseert steun en betrokkenheid om internationale waardeketens duurzamer te maken, met een focus op het verbeteren van de levensomstandigheden van boeren, mijnwerkers en arbeiders in landen buiten Europa. Het ontwikkelen van goede samenwerking met Europese partners is een belangrijk doel van ons werk. We werken samen met honderden organisaties, van donoren en bedrijven tot kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met kantoren in Nederland en Duitsland en samenwerking in diverse Europese landen, ontstaan er volop mogelijkheden voor duurzame waardeketens.

Hoogtepunten van het werk van Solidaridad Europa in 2022

  • De Europese Unie heeft twee wetten in behandeling om ervoor te zorgen dat producten die op de Europese markt komen op duurzame wijze worden geproduceerd.
  • 51 bedrijven waarmee Solidaridad samenwerkt, ondernemen duurzamer.
  • 173.436 burgers reageerden op onze campagnes voor een duurzame eerlijke economie.
  • Grote en kleine donoren schonken ruim 38 miljoen euro voor het werk van Solidaridad.
Cacaoboer Hayford Duodo is virtueel aanwezig in het Bittersweet restaurant.

Steun voor de belangen van kleine boeren in Europese wetgeving

Het team dat zich bezighoudt met beleidsbeïnvloeding pleit voor wet- en regelgeving met een positief effect op kleine boeren, arbeiders, mijnwerkers en het milieu. In 2022 heeft de Europese Unie belangrijke stappen gezet om wetgeving aan te nemen, waarbij verschillende aanbevelingen van Solidaridad werden overgenomen. Ons werk in Brussel concentreert zich op de verordening die ontbossing in geïmporteerde producten moet voorkomen en op de richtlijn die internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (iMVO) wettelijk regelt.

Bij onze Europese belangenbehartiging werken we samen met partners als Fair Trade Advocacy Office, Fairtrade International, Fern, Rainforest Alliance en Tropenbos. Samen organiseren we bijeenkomsten met beleidsmakers en politici, sturen we brieven met aanbevelingen en suggesties voor amendementen. Ook zoeken we aandacht in de media. Samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven als Nestlé, Mars en Mondelez geven we specifiek advies over beleid voor de cacaosector. En in Nederland zoeken we steun voor iMVO wetgeving samen met het MVO Platform en MVO Nederland.

Samenwerken met bedrijven voor duurzame productie

Solidaridad werkte in 2022 samen met 51 bedrijven aan duurzaam bedrijfsbeleid en de uitvoering in Europa, Azië, Latijns-Amerika en Afrika. We richten ons vooral op meer strategische en ambitieuze lange termijn verbintenissen en oplossingen om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven betalen voor duurzame ontwikkeling. 

We hebben onze strategische samenwerking met Henkel, Syngenta, Kering en Stahl verder uitgebreid en verdiept. De verwachte EU-regelgeving zijn belangrijke drijfveren voor bedrijven om duurzaam in te kopen. Leveranciers van zaden en ziektebestrijding hebben hun aanbod en diensten aan boeren verder uitgebreid. Dit heeft bijgedragen tot de versterking van de positie van kleine boeren in de toeleveringsketen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

We zijn een samenwerking gestart met QuestionMark en OxfamNovib aan de Superlijst – een vergelijking van supermarkten op de sociale aspecten van duurzaamheid. Tegelijkertijd hebben we met verschillende Europese supermarkten samengewerkt aan verbeteringen in hun beleid en de uitvoering daarvan. Een nieuw partnerschap met de Albert Heijn Foundation is erop gericht om hun groente- en fruitleveranciers in Latijns-Amerika en Afrika te ondersteunen bij duurzame ontwikkeling in de dorpen van boeren en arbeiders.

Communicatie gericht op overheden en bedrijven

Solidaridad wil overheden en bedrijven in beweging brengen en zoekt daarvoor steun van burgers. Hun stem wordt gehoord door overheden en bedrijven die luisteren. Media spelen daarin een belangrijke rol. Het potentiële online media-bereik (de som van alle maandelijkse bezoekers van websites die over het werk van Solidaridad schrijven) was in 2022 868 miljoen unieke bezoekers, waarvan een klein deel in het Nederlands. Die media-aandacht resulteerde in bijna 173.436 reacties van mensen, voornamelijk op sociale media. Ook ontving Solidaridad een recordbedrag aan donaties van particulieren.

In 2022 hebben we de allereerste Palmoliebarometer gepubliceerd samen met organisaties van palmolieboeren over de hele wereld. Een belangrijke boodschap in dat rapport is dat dat kleinschalige duurzame palmolie een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid. Een boodschap die sterk contrasteert met het gangbare beeld van palmolie in Europa dat erg negatief is. Ook publiceerden we de achtste CacaoBarometer samen met onze partners in het VoiceNetwork. De belangrijkste boodschap van dat rapport is dat hogere cacaoprijzen cruciaal zijn om een leefbaar inkomen voor cacaoboeren te kunnen garanderen.

De Good Clothes Fair Pay Campaign is opgezet in samenwerking met ASN Bank, Fair Wear Foundation, Fair Trade International, Fashion Revolution en vakbond CNV. Deze campagne, een Europees burgerinitiatief (ECI), ondersteunt de lobby voor EU-wetgeving voor leefbare lonen in de kledingindustrie. We creëerden aandacht voor deze campagne door op Black Friday de Signastore te openen in een drukke winkelstraat in Utrecht. De campagne had een potentieel bereik van meer dan 8,5 miljoen mensen in Nederland en leverde direct 5.135 handtekeningen op.

In de Signastore zetten mensen hun handtekening voor een leefbaar loon in de toeleveringsketen van kleding.

Het was geen gemakkelijk jaar voor individuele fondsenwerving, met toenemende conflicten en onrust in de wereld die ook in Nederland voor inflatie zorgt. Veel huishoudens worden direct getroffen en zien hun koopkracht dalen. Ondanks deze situatie slaagde het team erin 928.310 euro aan donaties van particulieren te mobiliseren; dit bedrag lag iets boven de verwachte inkomsten.

Publiek-private samenwerking

In Europa worden fondsen geworven voor het werk van Solidaridad over de hele wereld. We bouwen aan stevige vertrouwensrelaties met diverse grote donoren zoals overheden en particuliere fondsen. 

Het nieuwe programma Pathways to Prosperity, ondersteund door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, biedt langdurige steun aan het Solidaridad Netwerk en stelt ons in staat om ons werk op te schalen. Een onderdeel van dit programma richt zich op voedselzekerheid in verschillende Afrikaanse landen. Daar is de voedselzekerheid sterk afgenomen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne: hoge inflatie – hoge voedselprijzen – kleiner aanbod van kunstmest. 

De Duitse Postcode Loterij werd een belangrijke ondersteuner van ons werk en de relaties met de Duitse ontwikkelingsorganisatie GIZ zijn sterker dan ooit tevoren. We hebben ook onze relaties met andere partners in Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie versterkt. 

Een katalysator voor een lerende organisatie

Solidaridad is een kennisorganisatie. Alleen als we blijven leren kunnen we ons werk goed doen. Daarom is er veel aandacht voor kwalitatief goede planning, monitoring en evaluatie (PME). Zodat we relevant en effectief zijn en als organisatie continu verbeteren.

Logframes, modellen voor verandering en kaders voor monitoring; er wordt dagelijks aan gewerkt bij Solidaridad. De evaluaties leiden tot aanpassing van bestaande programma’s en inzichten voor nieuwe programma’s.

Een nieuwe methodologie Outcome Harvesting blijkt uitermate geschikt om het effect van beleidsbeïnvloeding te beschrijven. En het helpt om de beïnvloedingsstrategie te verbeteren. We hebben besloten deze methodiek in 2023 ook te gaan gebruiken voor het beoordelen van ons werk met bedrijven. 

Veel nieuwe collega’s

We hebben in 2022 veel nieuwe collega’s aangenomen; 17 in totaal. We zijn blij dat ze allemaal goed zijn geland. Solidaridad streeft naar een diverse organisatie waar het personeel een afspiegeling is van de Europese bevolking.

Solidaridad heeft een eigen salarisstructuur, die gebaseerd is op functiebeschrijvingen. Per functie worden de taken en verantwoordelijkheden beschreven. Het salarisbeleid van Solidaridad volgt dat van de Nederlandse Rijksoverheid.

In 2022 zijn geen schendingen van de integriteitsregels gemeld. Uit de personeels-enquête bleek dat 95% van het personeel het gevoel heeft dat zij hun zorgen kunnen uiten en 97% een inbreuk op de integriteit zal melden. Dit wijst erop dat het personeel zich veilig voelt. Er wordt continu gewerkt om dat te behouden.

Financiële resultaten 2022

De totale inkomsten in 2022 bedroegen € 38.056.758; een stijging van € 4.835.737 ten opzichte van 2021. De baten uit subsidies daalden met € 3.074.661 ten opzichte van 2021 en waren € 1.431.402 hoger dan begroot. De baten uit overige fondsenwerving stegen met € 7.910.398 ten opzichte van vorig jaar, en waren € 8.352.356 hoger dan begroot.   

De totale uitgaven in 2022 bedroegen € 38.135.212, wat € 5.012.152 hoger is dan in 2021, en € 9.290.211 hoger dan begroot. Van de totale uitgaven werd € 37.084.015 rechtstreeks besteed aan onze doelstellingen. De kosten van rente en investeringen bedroegen € 87.196. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat van € 165.649; in 2021 was er een positief resultaat van € 139.789. Het resultaat van 2022 wordt gedeeltelijk beïnvloed door deelnemingen en innovaties, wat leidt tot een toevoeging van € 153.757 aan de continuïteitsreserve. 

Onderstaande tabel geeft de financiële resultaten van de afgelopen vijf jaar weer (in euro).

Lees meer: