Goudmijnbouw is vaak geen sieraad 

Goudmijnen kun je grofweg verdelen in twee typen, die hun eigen problemen kennen:

Kleinschalige goudmijnen

Dit zijn mijnen waar mijnwerkers op kleine schaal en met eenvoudige technieken goud winnen. Deze mijnbouwers leven vaak in bittere armoede. Ze doen loodzwaar en onveilig werk, want veel mijnen voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Het kwik waarmee zij werken vervuilt het water en het milieu rond de mijnen. Vaak worden vrouwen uitgebuit en gediscrimineerd.

Grootschalige goudmijnen

Overheden geven grotere mijnbouwbedrijven het recht om goud te winnen en verwerken. Dat gaat meestal ten koste van de mensen en de natuur in de omgeving. De landrechten van bewoners worden niet erkend, wat leidt tot conflicten en armoede. Ook worden kleinschalige mijnwerkers vaak gecriminaliseerd bij de komst van een groot mijnbouwbedrijf. Terwijl ze soms al generaties lang in een kleinschalige mijn hebben gewerkt en geïnvesteerd.

Solidaridad zet zich wereldwijd in voor minder milieuvervuiling en betere werkomstandigheden voor de werkers in de kleinschalige goudmijnbouw. Daarnaast streven we verandering in de hele sector na. Dat doen we door beleidsbeïnvloeding en door partijen samen te brengen.

Boukje Theeuwes, goudspecialist bij Solidaridad: “Het mijden van goud uit de kleinschalige goudsector is niet de oplossing. Gelukkig zien steeds meer sieradenproducenten dat in. Zij ondersteunen programma’s voor verbeteringen in de kleinschalige mijnbouw.”

Samen nemen we verantwoordelijkheid

In het Convenant Verantwoord Goud werken we met de overheid en bedrijven samen aan transparantie in de goudhandel, bescherming van het milieu en betere werkomstandigheden voor mijnbouwers. Solidaridad is actief in werkgroepen en komt op voor het milieu en kleinschalige goudmijnbouwers.

De partijen in het convenant kunnen op vrijwillige basis meedoen aan projecten voor de verbetering van omstandigheden in de mijnbouw. Samen met Fairphone, Hivos/Stop Kinderarbeid, Fairtrade UK, Unicef en Philips ontwikkelde Solidaridad een programma om kinderarbeid en andere problemen in Oegandese goudmijnen aan te pakken.

Solidaridad houdt druk op de ketel voor beter beleid. We waken ervoor dat de goede intenties niet verslappen. Solidaridad informeert de Tweede Kamer en stelt kritische vragen aan alle deelnemers. We stimuleren daadkracht van bedrijven en verwachten steeds meer transparantie en betere verslaglegging.

14

partijen

in het convenant

3

mijnbouwprojecten

opgezet met partners

2

convenanten

waar Solidaridad aan deelneemt

Resultaten smaken naar meer

Ongeveer de helft van de deelnemende bedrijven stelt nu vragen aan hun leveranciers over de naleving van de OESO-richtlijnen voor verantwoorde mijnbouw. Bovendien brengen deze bedrijven de risico’s voor mens en milieu in de toeleveringsketen in kaart. 38% publiceert een jaarverslag over hun inspanningen voor verantwoord ondernemen. Hoewel het belangrijk is dat deze rapporten verschijnen, vindt Solidaridad dat vooruitgang te traag gaat. Eigenlijk zou ieder deelnemend bedrijf aan het convenant zo’n verslag moeten maken.

Dankzij de expertise van Solidaridad worden vrouwelijke mijnwerkers in de kleinschalige goudmijnbouw zichtbaar. Er zijn vele miljoenen vrouwelijke mijnwerkers. Gewoonlijk wordt gesproken over ‘mijnbouwers’, in de veronderstelling dat het mannen zijn. Solidaridad heeft verschillende programma’s waarbij specifiek vrouwen in de goudsector bereikt worden. en daarom veel kennis opgedaan over de positie van deze mensen. In de besprekingen waar Solidaridad aan deelneemt, zorgen we ervoor dat vrouwelijke goudmijnbouwers niet worden vergeten.

De invloed van het convenant op de sector moet nog verder groeien. In 2019 sloot het bedrijf Aunexum Precious Metals Group zich aan. Samen gaan we de mogelijkheden voor kwikvrije kleinschalige goudmijnbouw onderzoeken.

Daarnaast zoeken we samenwerking met internationale initiatieven. Verandering in de grote mondiale goudsector gaat traag en is lastig. Maar iedere stap vooruit, kan een verbetering betekenen voor veel mijnwerkers en de bescherming van natuur en milieu.

Wat kun jij doen?

Tip! Dankzij donaties kan Solidaridad direct goudmijnbouwers ondersteunen. We geven bijvoorbeeld trainingen in verantwoorde mijnbouwtechnieken en helpen vrouwelijke mijnwerkers om zich te verenigen in spaargroepen. Als je een donatie doet maak je ook dit werk mogelijk.