Armoede en schade aan bossen

Azië maakt en gebruikt de meeste palmolie wereldwijd. Wist je dat Indonesië en Maleisië samen goed zijn voor maar liefst 90% van de wereldwijde productie? Veel van deze olie is gemaakt met de palmvruchten van kleinschalige boeren. Maar hun opbrengst is veel lager dan die van grote palmoliebedrijven.

Dit komt vaak omdat ze weinig kennis hebben van goede landbouwtechnieken en geen geld hebben voor geschikte landbouwmaterialen. Bovendien zijn de prijzen voor wat ze wel verbouwen op dit moment erg laag. Ondanks hard werken leven veel boeren hierdoor in armoede. Daarnaast kappen ze steeds meer tropisch regenwoud om er nieuwe landbouwgrond van te maken.

Marieke Leegwater, palmolie-expert: ‘Hoewel er veel mensen zijn die dit niet weten, kan en wordt palmolie vaak duurzaam geproduceerd. Deze palmolie draagt bij aan een gezond ecosysteem en kan zelfs helpen bij het redden van de regenwouden.’

Meer productie tegen lagere kosten

Solidaridad heeft verschillende projecten in Azië om deze situatie te verbeteren. Eén daarvan is ons project in West-Kalimantan, een van de armste regio’s in Indonesië. Om deze armoede te bestrijden, trainen we de boeren in milieuvriendelijke landbouw. Zo leren ze hoe zij meer kunnen produceren op een duurzame manier. Bijvoorbeeld door mest en bestrijdingsmiddelen beter te doseren en op het juiste moment te oogsten. Ook trainen we boeren in het maken van slimme financiële keuzes. Zo gaan zij meer produceren tegen lagere kosten en verdienen ze meer.

Daarnaast hebben we in 2 districten van West-Kalimantan zogenaamde groene zones opgezet, waar we werken aan de bescherming van bossen. We streven hier naar het maken van palmolie zonder uitstoot van CO2.

4.500

kleinschalige boeren

getraind in milieuvriendelijke landbouw

20%

stijging van de opbrengst van boeren

1.330

hectare bos

beschermd tegen kappen

Opbrengst gestegen met 20%

Ons project heeft al veel boeren bereikt. Ruim 4.500 boeren hebben de training in milieuvriendelijke landbouw afgerond, waarvan 25% vrouwelijke boeren. Hierdoor is hun gemiddelde opbrengst met 20% gestegen. Daarnaast hebben een kleine 11.000 boeren de training op het gebied van financiën succesvol afgerond, waarvan 58% vrouwelijke boeren. Ook hebben meer dan 2.400 boeren nu goede landbouwmiddelen en is 1.330 hectare tropisch regenwoud beschermd tegen kappen.

Wat kun jij doen?

Vermijd palmolie niet, maar ga voor duurzame palmolie! De alternatieven voor palmolie zijn vaak slechter voor de gezondheid of het milieu.