Armoede in de cacaosector: bitter, oneerlijk en onnodig

Chocolade wordt steeds populairder. Toch worden cacaoboeren en hun gezinnen in Ivoorkust en Ghana geplaagd door lage inkomens, ver onder de armoedegrens. Naast kinderarbeid en ontbossing betekent dit dat er nauwelijks perspectief was op een betere toekomst. Gevolg: jongeren trokken weg van de gemeenschap die daarmee ten onder dreigt te gaan.

Cacaoboeren die in West-Afrika 70% van alle cacao in de wereld produceren, missen vaardigheden om efficiënt en duurzamer te produceren. Verouderde landbouwmethoden en ontbossing putten de grond uit. Oneerlijke handelsprijzen voor de cacao staan een fatsoenlijk inkomen in de weg. Armoede heerst en jongeren zoeken hun heil in steden, waardoor het platteland leegloopt. De neerwaartse spiraal is compleet. Met de MASO-opleiding werkt Solidaridad aan het bieden van nieuwe economische perspectieven aan jongeren in Ghana.

Mawuse Hotor, cacaoboerin: “De toekomst van cacao ligt in de handen van de jeugd.”

Met MASO pakt Solidaridad het probleem bij de wortel aan

Om de uitdagingen in de cacao-sector grondig aan te pakken, zette Solidaridad tien speciale cacao-academies op in Ghana. We trainen hier jonge boeren in kennis en vaardigheden, waarmee ze hun oogsten kunnen verbeteren.

De trainingen zijn afgestemd op zorgtaken van de jongeren. Omdat vrouwen doorgaans meer zorgtaken hebben (denk aan de zorg voor kinderen en ouderen, en het huishouden), kunnen vrouwelijke MASO deelnemers ook aansluiten bij de trainingen op voor hen geschikte tijdstippen.

Via ons netwerk betrekken we bedrijven en overheden bij het verduurzamen van de cacao-industrie. Onze boodschap is simpel: wil je als bedrijf ook in de toekomst kunnen rekenen op de aanvoer van goede cacao, ga dan samenwerken met de boeren en met ons. En investeer mee.

70%

van de cacao

wordt in West-Afrika geproduceerd

12.000

jongeren

zijn opgeleid

225

bedrijven

zijn opgestart door MASO studenten

De trainingen

  • De jongeren leren alles over verantwoord telen en oogsten van cacao en hun kansen te vergroten met andere gewassen. Zo kunnen ze op meer paarden inzetten en worden zo minder inkomensafhankelijk van alleen cacao.
  • Duurzame productietechnieken komen daarbij ook aan bod, waardoor het land stabieler en weerbaarder wordt. Het land levert meer op; onnodig uitwijken nieuwe grond dat daarom vaak wordt ontbost, wordt zoveel mogelijk voorkomen.
  • Met thema’s als zelfvertrouwen en leiderschap vergroten de trainingen het toekomstperspectief van deze jonge boeren. Als jonge ondernemers zijn ze dankzij de MASO training in staat een stevig bedrijfsplan op te stellen. En zijn ze er klaar voor, dan verbindt Solidaridad ze aan financiële en agrarische dienstverleners en geeft ze toegang tot leningen en hulpmiddelen.
  • De jongeren leren alles over verantwoord telen en oogsten van cacao en hun kansen te vergroten met andere gewassen. Zo kunnen ze op meer paarden inzetten en worden zo minder inkomensafhankelijk van alleen cacao.
  • Duurzame productietechnieken komen daarbij ook aan bod, waardoor het land stabieler en weerbaarder wordt. Het land levert meer op; onnodig uitwijken nieuwe grond dat daarom vaak wordt ontbost, wordt zoveel mogelijk voorkomen.
  • Met thema’s als zelfvertrouwen en leiderschap vergroten de trainingen het toekomstperspectief van deze jonge boeren. Als jonge ondernemers zijn ze dankzij de MASO training in staat een stevig bedrijfsplan op te stellen. En zijn ze er klaar voor, dan verbindt Solidaridad ze aan financiële en agrarische dienstverleners en geeft ze toegang tot leningen en hulpmiddelen.

MASO: een goed voorbeeld van succesvolle solidariteit

De opleiding heeft ervoor gezorgd dat meer dan 10.000 jonge Ghanezen in staat zijn een succesvolle boerderij of plantage te runnen. Veertig procent van hen zijn vrouwen.  Een deel ontsnapte de armoede met een eigen plantage. Anderen werden bedrijfseigenaar of zetten hun kennis in bij de overheid.

Meer dan 225 bedrijven zijn al opgestart en hun aantal blijft toenemen. Die goedlopende plantages zorgden ook weer voor meer banen op in hun omgeving. Het MASO – project verbeterde zo levens van tienduizenden familieleden en dorpsgenoten van de afgestudeerde jongeren. Hun duurzamer verbouwde land kan meer aan en geeft dus meer terug in opbrengst. De ontbossing is hiermee verminderd. Letterlijk en figuurlijk zorgde MASO en haar wereldwijde supporters voor een vruchtbare toekomst.

Jouw gift is hard nodig

Solidaridad zet zich in om trainingen voor nieuwe generatie boeren te verzorgen waarbij het verhogen van de opbrengst en een duurzame productie centraal staan. Duizenden jongeren volgden al een opleiding en zijn hun eigen plantage of bedrijf gestart. Nog veel meer jongeren hopen ook een kans te krijgen. Help je mee?

Wat kun jij doen?

Tip! Verdiep je eens in de verschillende keurmerken. Sommige keurmerken letten meer op milieu (zoals Rainforest Alliance), andere op mens en werk (zoals Fairtrade).