Koffie en de klimaatcrisis

Bij koffieboeren klopt de klimaatcrisis al aan de deur. Door onvoorspelbaar en extreem weer verschroeien koffieplanten in de hete zon. Opbrengsten vallen tegen en de koffieboeren kappen bomen om meer ruimte te maken voor nieuwe koffieplanten. Dat draagt weer bij aan klimaatverandering.

Door ondervoeding hebben de boeren minder energie om hun land te bewerken, presteren hun kinderen slecht op school en stijgen de kosten voor gezondheidszorg enorm. De negatieve economische en ecologische gevolgen van deze crisis zullen de komende generaties keihard raken. Er is dan ook dringend behoefte aan het produceren van meer en betere kwaliteit koffie met minder negatieve gevolgen voor mens en milieu.

“Jaar in jaar uit oogstte ik koffiebonen van slechte kwaliteit en bracht mijn land bijna niks op. Mijn gezin en ik leefden hierdoor in armoede. Nu is alles anders.” Walter Gutiérrez, boer in Peru

Training in schaduwteelt

Solidaridad is voorstander van in schaduw geteelde koffie, een duurzame manier van koffieproductie waarbij schaduwbomen worden aangeplant die de koffieplanten beschermen en voor additionele consumptie of inkomsten zorgen. Deze methode zorgt voor een grotere biodiversiteit; behoudt natuurlijke voedingsstoffen in de bodem, gaat ontbossing tegen en minimaliseert de ziektedruk.

Met speciale trainingsprogramma’s ondersteunen we koffieboeren en -arbeiders in Midden- en Zuid-Amerika en Oost-Afrika. We planten de juiste bomen en leiden de boeren op. In teelt en productie en tegelijkertijd in vaardigheden om zichzelf en hun land goed te kunnen onderhouden.

Werken in de hele keten

Ook hier is de economische keten uiteindelijk doorslaggevend voor echt hogere opbrengst. Daarom verbinden we in deze programma’s grote spelers als koffiebranders, exporteurs, onderzoeksinstituten, koffieplatformen en overheden. We geven toegang tot onze kennis over duurzame productieketens en de partijen spannen zich met kennis, kunde en middelen in om dit in de praktijk te brengen. Bovendien maken we samen met koffiemerken duurzame koffie populair bij de consument.