Melk is niet winstgevend

In de provincie Tanga in Tanzania zijn er zo’n 6.000 kleinschalige boeren die melk produceren. Dit is vaak niet hun voornaamste inkomen, want de opbrengst is te laag om van te kunnen leven. Elke boer melkt per dag nog geen 10 liter. Hoewel er marktvraag is, lukt het de boeren niet om extra melk te produceren. Dit komt omdat zij te weinig kennis en geld hebben om hun boerderijen te professionaliseren.

Daarnaast is de productie slecht voor het milieu, omdat de koeien zo weinig melk opleveren. Dit zorgt voor veel uitstoot van broeikasgassen. Om meer melk te produceren met weinig extra CO2, is een meer professionele melkveehouderij nodig. Dit kan ook overbegrazing van graslanden voorkomen.

“Ik heb 4 koeien die mij elke dag melk geven. De koeien zijn mijn belangrijkste inkomstenbron, maar brengen nauwelijks voldoende op om mijn 5 kinderen te voeden. Met hulp van Solidaridad hoop ik mijn bedrijfje efficiënter te gaan runnen, meer melk te gaan produceren en zo meer te gaan verdienen.”

Rukia, melkboer in Tanga, Tanzania

15% groei per jaar

Solidaridad wil de melkproductie in Tanga op een klimaatvriendelijke manier met 15% per jaar laten groeien. Dat doen we door servicecentra voor boeren op te zetten waar zij producten en diensten op afbetaling kunnen afnemen. Denk aan krachtvoer, hooi en medicijnen. Zo kunnen zij hun melkproductie professionaliseren en hebben ze minder koeien nodig voor meer opbrengst.

Om ervoor te zorgen dat boeren genoeg voer voor de koeien hebben, zetten we samen met een groot bedrijf commerciële productie van hooi op. Daarnaast geven we 500 ondernemende en ambitieuze boeren training in ondernemersvaardigheden en goed beheer van de boerderij. Voor jonge boeren met potentie zetten we nieuwe melkveebedrijven op waar zij 15 koeien of meer kunnen houden.

In dit project werken we samen met de melkfabriek Tanga Fresh, die de melk van de boeren goed kan gebruiken. De vraag naar de melkproducten van deze fabriek groeit namelijk enorm. Andere partners in ons project zijn investeerder en mede-eigenaar DOB Equity, de coöperatie TDCU en het koe-opfokbedrijf Mruazi.

10

liter per dag

kunnen veel boeren maximaal melken

15

procent

neemt de productie toe

2025

is het jaar

dat de productie is geprofessionaliseerd

Professionele productie in 2025

Met ons project willen we dat de zuivelproductie van Tanga in 2025 een economisch levensvatbare en vooral milieuvriendelijke bedrijfstak is geworden. Bij verdubbeling van de melkproductie kan deze tak zichzelf veel beter ontwikkelen.

Op dit moment zijn we begonnen met het trainen van 500 boeren die professioneel melkveehouder willen worden. Ook hebben we 3 servicecentra geopend en zijn we met een proef gestart om 3 melkveebedrijven voor jonge boeren op te zetten.

Wat kun jij doen?

Tip! Kies voor eerlijke zuivel. Niet voor zuivel uit Tanzania, want die melk is voor de lokale markt, maar voor duurzame Nederlandse merken als Mijn Melk, Moma, Weerribben, Den Eelder of Weide Weelde. Voor kaas is er onder meer De Fryske, Weerribben en De Terschellinger. Ook kun je letten op keurmerken als On the way to PlanetProof, EKO en Beter Leven.