Armste land ter wereld

Bangladesh is één van de armste landen ter wereld. Maar liefst een vijfde van de 160 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Veel mensen lijden dan ook honger en zijn ondervoed.

Bijna tweederde van de bevolking werkt in de landbouw, maar de opbrengst is enorm laag.  In de Delta-regio is de grond niet erg vruchtbaar omdat er veel zout in zit. Ook gebruiken de boeren landbouwmethoden die niet genoeg oogst opbrengen en hebben ze geen toegang tot lokale, nationale en internationale markten. Hierdoor verdienen de boeren, arbeiders en hun gezinnen nauwelijks geld en gaan ze vaak met honger naar bed.

“Dankzij de training van Solidaridad is mijn mangoproductie enorm gegroeid. Ik weet nu hoe ik mijn boerderij succesvol kan runnen.“ – Yunus Ali, boer in groente en fruit

Al 108.000 mensen geholpen

Solidaridad werkt in de Delta-regio van Bangladesh aan een beter inkomen en meer en beter voedsel voor 350.000 kleinschalige boeren, arbeiders en hun gezinnen. Deze boeren werken in de tuinbouw, visserij, landbouw (soja) en zuivel.

We trainen de boeren in innovatieve, milieuvriendelijke productiemethoden. Ze leren bijvoorbeeld hoe zij succesvol meerdere gewassen kunnen verbouwen. Een deel ervan kunnen ze verkopen op de internationale markt, een ander deel eten ze zelf.

Om hun producten te kunnen verkopen op (inter)nationale markten, helpen wij de boeren aan de kwaliteits- en voedselveiligheidseisen te voldoen. Zeker voor producten die gekoeld moeten worden is dit erg belangrijk, zoals garnalen en melk. Ook werken we samen met overheden en bedrijven. Zij zorgen voor betere wet- en regelgeving en meer vraag naar de producten van de boeren.

Daarnaast stimuleren we ondernemerschap bij vrouwen. We versterken het werk van vrouwelijke vrijwilligers uit de regio die voorlichting geven aan vrouwen uit hun dorpen. Zij leren hen over een gezond dieet, veilige voedselbereiding, seksuele gezondheid, hygiëne en veilig moederschap.

20

procent

van de bevolking leeft onder de armoedegrens

500.000

mensen

hebben meer voedsel en inkomen dankzij dit project

95.207

 vrouwen

kregen voorlichting over gezond voedsel

Al 108.000 mensen geholpen

Op dit moment hebben we al 108.000 boeren- en arbeidersgezinnen succesvol kunnen helpen. Dit zijn in totaal 500.000 mensen. De gezinnen:

  • weten meer over hoe ze hun land efficiënt kunnen gebruiken, waardoor hun productie en inkomen is gestegen;
  • hebben minder dagen per jaar te weinig voedsel;
  • eten gezonder en gevarieerder;
  • weten meer over gezonde voeding.

Wat kun jij doen?

Tip! Ook in Nederland is voedselverspilling is een probleem. Wat kun jij doen om dit tegen te gaan? Download de app ‘Verspillingsvrije coach’ voor hulp!