Te weinig bedrijven produceren eerlijk

De productie van kleding en textiel gaat samen met veel misstanden. In landen als Bangladesh, Ethiopië, China, India en Turkije komen discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid voor. Ook verdienen katoen- en textielarbeiders veel te weinig. En ze werken vaak onder onveilige en ongezonde omstandigheden. Denk maar aan de ingestorte fabrieken die je regelmatig in het nieuws ziet. Of aan het gebruik van pesticiden in de katoenproductie. Daarnaast is de productie erg vervuilend voor het milieu.

Er zijn nog veel te veel kledingbedrijven die niet-duurzame kleding of textiel inkopen en op de Europese markt verkopen. Vaak omdat bedrijven niet weten hoe ze eerlijker kunnen produceren. Het is moeilijk om duidelijk in kaart te brengen wat er bij de productie van katoenplant tot T-shirt precies misgaat, onder meer door het gebrek aan inzicht in de productieketen.

Hierdoor is de kans groot dat ook jij kleding draagt die gemaakt is door mensen – misschien wel kinderen – die uitgebuit worden.

“Wij kennen alle spelers in de keten – van katoenboer tot kledingmerk – en brengen deze samen, zodat er eenduidige afspraken komen over het verduurzamen van de kledingindustrie.” – Tamar Hoek, Senior Policy Advisor Sustainable Fashion, Solidaridad

Verplichtende EU-wet- en regelgeving

Solidaridad wil dat je in heel Europa alleen nog maar eerlijke kleding kunt kopen. Dat doen we door samen te werken met overheden en kledingmerken.

In 2016 hielpen we bijvoorbeeld mee met het tot stand brengen van het convenant Duurzame Kleding en Textiel. Hierin hebben kledingbedrijven, de Nederlandse overheid en maatschappelijke organisaties beloofd samen te werken aan een eerlijke kledingindustrie. Met onze expertise helpen we de aangesloten bedrijven duurzamere kleding en textiel te produceren. En we helpen de Nederlandse overheid om hun beleid aan te scherpen.

Dit convenant is een stap in de goede richting, maar bereikt vooral Nederlandse bedrijven die voorop lopen in duurzaamheid. Voor de nationale en internationale achterblijvers willen we dat de EU wet- en regelgeving maakt die hen verplicht duurzame kleding te verkopen in Europa.

Dit doen we door:

  • te lobbyen bij de Europese Commissie in Brussel;
  • invloed uit te oefenen binnen verschillende samenwerkingsverbanden met overheden en bedrijven;
  • onze kennis te delen over lokale wetgeving in de verschillende productielanden. Zo kan de wet- en regelgeving in Europa ook daarop goed afgestemd worden.

50%

van de Nederlandse textiel- en kledingbedrijven is aangesloten bij het convenant Duurzame Kleding en Textiel.

6.000

fabrieken

van bedrijven binnen het convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn openbaar gemaakt.

2025

is het jaar

dat we betere wet- en regelgeving voor eerlijke kleding hebben bereikt.

6.000 productielocaties openbaar

Inmiddels zijn 50% van de Nederlandse kleding- en textielbedrijven aangesloten bij het convenant. Ook hebben we ervoor gezorgd dat 6.000 van deze bedrijven hun productielocaties openbaar hebben gemaakt. Zo kunnen we de bedrijven beter helpen mogelijke misstanden in deze fabrieken aan te pakken.

 

Op dit moment werken we toe naar betere Europese wetgeving in 2025. Hiermee willen we iedereen die kleding of textiel verkoopt in Europa verplichten dit duurzaam in te kopen of te laten produceren.

Wat kun jij doen?

Tip! Zorg ervoor dat je beter weet wat je draagt. Via de Open Apparel Registry kun je zien waar jouw favoriete merken hun kleding laten produceren. En de Cotton Ranking laat zien hoe goed bedrijven scoren op het inkopen van duurzaam katoen.