Teken nu onze petitie

Ja, ik wil een solidaire wet die boeren, arbeiders en het milieu beschermt

Waarom tekenen?

Jouw dagelijkse boodschappen zoals fruit, koffie of chocolade worden overal op de wereld gemaakt. En nog veel te vaak zijn mensen, natuur en milieu de dupe van de productie. Producten waarbij in de productieketen sprake is van levensgevaarlijke arbeidsomstandigheden, uitbuiting, illegale ontbossing of extreme milieuvervuiling kunnen vooralsnog zonder belemmering worden geïmporteerd en verkocht.

Wij voerden een onderzoek uit, waaruit bleek dat 2 op de 3 Nederlanders verbaasd zijn dat producten die buiten Europa gemaakt worden onder mensonterende omstandigheden, gewoon verkocht mogen worden. Maar dat het mág, betekent niet dat het ook kan. Daarom is solidaire wetgeving hard nodig.

Neemt Nederland het voortouw?

Om te zorgen dat alle producten duurzaam en verantwoord worden geproduceerd, is wetgeving nodig. In Den Haag en Brussel wordt gewerkt aan wetsvoorstellen die bedrijven verplicht om mensenrechten en het milieu te respecteren bij hun toeleveranciers buiten Europa.

Begin december kondigde demissionair minister De Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan dat er een Nederlandse wet komt voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Solidaridad hoopt dat Nederland hiermee een voorbeeld kan worden voor de Europese Unie. ‘We zijn blij dat de minister nu aan de slag gaat met een wet’ zegt Heske Verburg. ‘Laten we zorgen dat de Nederlandse wet de impasse in Europa doorbreekt. Dat wetgeving uit Brussel steeds wordt uitgesteld is een slechte zaak.’ Het voorstel voor een Europese wet is door Brussel drie keer uitgesteld en wordt nu op zijn vroegst in het voorjaar van 2022 verwacht. Ook zonder verdere vertraging zal het zeker tot 2027 duren voor de Europese regels van kracht zijn.

Vind jij ook dat er snel wetgeving moet komen?

Laat dan nu je stem horen. Door de petitie te tekenen laat je zien dat het maken en aannemen van de wetten veel te lang duurt.