Koffie

Waarschijnlijk start je jouw dag met een kop koffie. Maar weet je ook hoe deze koffie jouw ontbijttafel bereikt? Via een reis van duizenden kilometers; van agrarisch bedrijf via koffiebrander, verwerker, groothandel en detailhandel naar consument. Solidaridad werkt samen met de belangrijkste spelers in de koffie-industrie aan het verduurzamen van al deze stappen in de wereldwijde koffieproductie.

Wat gaat er mis in de koffiesector?

De wereldwijde koffiesector verkeert in een crisis; koffie verbouwen is niet meer rendabel voor veel kleine boeren en de productie is schadelijk voor het milieu. De negatieve economische en ecologische gevolgen van deze crisis zullen de komende generaties keihard raken. Er is dan ook dringend behoefte aan het produceren van meer en betere kwaliteit koffie met minder negatieve gevolgen voor mens en milieu.

 • Milieuschade

  Solidaridad is voorstander van in schaduw geteelde koffie, een duurzame manier van koffieproductie waarbij geen bomen worden gekapt. Deze methode zorgt voor een grote biodiversiteit, stimuleert natuurlijke voedingstoffen in de bodem, gaat onbossing tegen en zorgt voor een natuurlijke ongediertebestrijding. Helaas is de hoeveelheid grond die wordt gebruikt voor schaduwgeteelde koffie sinds 1996 wereldwijd met 20% gedaald. 

  De tegenhanger van schaduwgeteelde koffie is zongeteelde koffie die niet duurzaam is. Hierbij kappen boeren enorm veel bos om ruimte te maken voor koffieteelt. Zo zijn in Midden-Amerika maar liefst 2,5 miljoen hectaren bos gekapt voor koffie, wat leidt tot een grotere uitstoot van broeikasgassen en dus klimaatverandering. Ook vermindert de biodiversiteit, waardoor de vruchtbaarheid van de bodem achteruit gaat. Dit leidt tot minder goede oogsten.

  Om de natuurlijke voedingsstoffen in de bodem te vervangen, gebruiken koffieboeren pesticiden en meststoffen die de bodem uitputten. Omdat er geen bomen meer zijn om de koffieplanten te beschermen, worden ze blootgesteld aan tropische regens. Hierdoor ontstaat bodemerosie. Om deze erosie tegen te gaan, gebruiken boeren nog meer chemicalien, waardoor de bodem steeds verder verslechterd. 

   

 • Armoede

  Kleinschalige koffieboeren verdienen vaak veel te weinig, omdat ze maar een klein stukje land bezitten en inefficiënte landbouwmethoden gebruiken. Hierdoor is de koffieopbrengst laag en leven zij in bittere armoede. Door ondervoeding hebben zij minder energie om hun land te bewerken, presteren hun kinderen slecht op school en stijgen de kosten voor gezondheidszorg enorm.

  Zelfs certificering is geen garantie dat het inkomen van kleindschalige koffieboeren genoeg is om hun gezin te onderhouden. Als we niet op tijd de juiste maatregelen nemen, wordt armoede de norm voor de volgende generaties kleine boerengezinnen.

Onze oplossing

Om de koffieproductie duurzamer te maken, ondersteunen we koffieboeren en -arbeiders in Midden- en Zuid-Amerika en Oost-Afrika bij het verhogen van hun productie, het verbeteren van voedselzekerheid en het waarborgen van toekomstige vruchtbaarheid van de bodem. Ook werken wij nauw samen met koffiebranders, exporteurs, onderzoeksinstituten en koffieplatformen.

 • Meer dan alleen certificeren

  Solidaridad doet meer dan alleen het certificeren van agrariscdrijven. We geven hen de vaardigheden om zichzelf en hun land goed te kunnen onderhouden. Daarbij richten we ons samen met bedrijven en overheden op voedselzekerheid en klimaatvriendelijke landbouw.

  Een van onze belangrijkste uitdagingen is om van koffieboer weer een aantrekkelijk beroep te maken waarmee nieuwe generaties van een goed inkomen kunnen verdienen. We leren jongeren onder meer goede landbouwpraktijken en zorgen dat zij land kunnen pachten. Ook trainen we hen in expertises als sproeien en snoeien, die zij als dienst kunnen aanbieden aan naburige boeren.

  Solidaridad werkt met koffieboeren aan snelle, zichtbare resultaten tegen weinig of geen kosten. Deze resultaten motiveren koffieboeren op een duurzame manier te blijven produceren. Boeren kunnen er ook voor kiezen om extra gewassen te verbouwen. Deze gewassen kunnen zij gebruiken als extra voedsel voor hun gezinnen of als extra inkomstenbron na verkoop. 

 • Coöperatie met grote spelers

  Solidaridad wil dat duurzaamheid de standaard wordt binnen de productieketen van de koffie-industrie. Daarom stimuleren wij koffiebedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

  Koffiehandelaren zijn een belangrijke schakel in de duurzame koffieketen. Wij geven deze bedrijven toegang tot onze kennis over duurzame productieketens en over manieren om de effectiviteit van projecten te verbeteren. Naast bedrijven werken we ook samen met overheden aan duurzaam beleid en met koffieplatformen aan sectorbrede verbeteringen. Door samen te werken willen we niet alleen de productieketen duurzamer maken, maar ook het aanbod van gecertificeerde, duurzame koffie verhogen over de hele wereld.

Succesverhalen

Lees hieronder over de projecten die wij hebben opgezet en de mensen die we hiermee helpen.

 • José Linda Manueles woont in Chusmui, een dorpje in Honduras. Ze is een sterke vrouw die er alles voor over heeft om haar gezin uit de armoede te trekken. Van haar man heeft ze geleerd hoe zij koffie moet telen. Hij heeft het van zijn ouders geleerd, die het weer van hun ouders hebben geleerd. Hierdoor waren de landbouwtechnieken die José Linda toepaste erg ouderwets. Soms mislukte een oogst volledig door droogte of was de grond zo uitgeput dat er niet veel meer op groeide. Ze werkte hard op haar koffieplantage, maar moest haar kinderen ’s avonds toch vaak met honger naar bed brengen. Gelukkig is er inmiddels veel voor haar veranderd.

  Lees het verhaal van José Linda

 • Dankzij de trainingen van Solidaridad ging er een wereld voor José Linda open. Ze leerde moderne, milieuvriendelijke landbouwtechnieken toe te passen en haar uitgeputte grond weer vruchtbaar te maken. De kwaliteit van de koffie en de grootte van de oogst ging met sprongen vooruit. In José Linda bleek een krachtige ondernemer te schuilen. Zo verkoopt ze haar koffie nu voor een betere prijs en heeft zij geld om haar kinderen eten te geven. Ze kan zelfs investeringen doen die haar bedrijf vooruit helpen. Zo breidde ze de plantage uit met een stuk land en is ze zelf koffie gaan branden. Sinds kort heeft ze zelfs een moestuin waar ze groente en fruit verbouwt voor haar gezin.

 • Het succes van José Linda werkt aanstekelijk. Zij inspireert koffieboeren in de omgeving om ook een duurzaamheidslag te maken. Hierdoor is José Linda in haar omgeving het startpunt van verbetering geworden.

  Steun koffieboeren zoals José Linda.

  Doneer nu

Help mee!

Doneer aan Solidaridad en werk mee aan een duurzame koffiesector.

Doneer nu

 

Gerelateerd Nieuws

 • Steun aan Solidaridad als huwelijkscadeau

  Onlangs ontving Solidaridad een bijzondere gift van Marja en Volkert Bakker. Voor hun 45-jarig huwelijk stelden zij hun gasten voor om Solidaridad te steunen met een donatie. Wat is hun relatie met Solidaridad en waarom kozen zij ervoor ons te steunen?

  Lees Meer

 • Een duurzaam regeerakkoord kijkt verder

  Wat er ook gebeurt in de kabinetsonderhandelingen, Solidaridad steunt de oproep voor een duurzaam regeerakkoord dat verder vooruit kijkt dan één kabinetsperiode en ook over de grenzen van Nederland en Europa. Want het komende kabinet kan mede bepalen hoe Nederland en de wereld waarmee we nauw verbonden zijn, er in 2030 uitziet.

  Lees Meer

 • Koffieboeren in Colombia verminderen CO2-uitstoot

  Koken op fornuizen die minder hout gebruiken, bomen planten en zelf biologische mest produceren. Zo verkleinden 60 koffieproducerende families in La Sierra, Cauca, in Colombia het afgelopen jaar hun CO2-voetafdruk. In een succesvol pilotproject van Solidaridad demonstreerden zij dat klimaatvriendelijke landbouw mogelijk is.

  Lees Meer

 • Farmer Support Programme verbetert omstandigheden van 847.000 boeren en arbeiders

  Solidaridad presenteerde onlangs het evaluatierapport van het Farmer Support Programme (FSP). Binnen dit programma zijn de afgelopen vijf jaar wereldwijd 56 duurzame landbouwprojecten in 27 landen uitgevoerd. De resultaten uit het rapport laten zien dat het FSP een succes is: we hebben bijna alle doelen bereikt en vaak overtroffen.

  Lees Meer

 • Wat drijft Solidaridad Europa directeur Heske Verburg?

  Heske Verburg is sinds januari 2017 directeur van Solidaridad Europa. “Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze fantastische club”, vertelde zij bij haar aanstelling. In dit persoonlijke interview vertelt Heske wie zij is, wat haar drijft en waarom Solidaridad haar trots maakt.

  Lees Meer

 • Solidaridad zet Cool Farm Tool in om CO2-uitstoot bij koffieproductie flink omlaag te brengen

  Unilever en de Universiteit van Aberdeen (Schotland) ontwikkelden de Cool Farm Tool (CFT). Hiermee hebben koffieboeren in ontwikkelingslanden toegang tot data die laten zien of hun landbouwmethoden duurzaam en effectief zijn. Ze zien welke teelttechnieken zorgen voor de hoogste CO2-uitstoot en krijgen van Solidaridad tips over hoe ze deze uitstoot kunnen verminderen.

  Lees Meer