Soms zijn er situaties waarin er iets gebeurt wat je misschien wel gevreesd had, maar waarvan je je niet kon voorstellen dat het echt zou gebeuren. 

Dat gevoel van verwarring en ongeloof overkwam mij op 22 november om negen uur ‘s avonds, toen de eerste uitslagen van de verkiezingen bekend werden. Bij Solidaridad waren we voorbereid op een rechtse overwinning. Dat baarde ons grote zorgen. De overwinning zou zomaar kunnen leiden tot een grote hap uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking met directe gevolgen voor miljoenen boeren, arbeiders en mijnwerkers die wij in meer dan 40 landen vooruit helpen. Maar we hadden ook hoop dat andere partijen voor balans zouden zorgen. Partijen die staan voor solidariteit. Niet alleen binnen Nederland, maar óók over de grens. Internationale solidariteit is immers een noodzaak in deze onderling zo sterk verbonden wereld!

“Internationale solidariteit is een noodzaak in deze onderling zo sterk verbonden wereld.”

– Heske Verburg, directeur van Solidaridad

Terug naar woensdagavond de 22e. Ik zat thuis op de bank TV te kijken en zag het gebeuren. Ik voelde me volkomen uit het lood geslagen. Nu, drie weken later, is dat gevoel van verwarring en ongeloof gezakt. Veel mensen hebben voor zichzelf gekozen, voor simpele, korte termijn oplossingen, die er volgens mij helaas niet zijn voor de complexe problemen waar we mee te maken hebben. Dat betekent niet per se dat ze niet de waarden van Solidaridad delen. De verschuiving in het politieke landschap is de nieuwe realiteit – de democratie heeft zijn werk gedaan – en we moeten verder.  

Natuurlijk weten we nog niet hoe onze regering er straks uit gaat zien en of de wens van sommige partijen – om te stoppen met ontwikkelingssamenwerking – werkelijkheid wordt. Maar dat er geluisterd moet worden naar de stem van onze medeburgers staat buiten kijf. Dat er daarbij een relatie gelegd moet worden tussen hier en daar is voor mij overduidelijk. De wereld staat voor vele uitdagingen die de grenzen overschrijden. Vluchtelingenstromen bijvoorbeeld. Al dan niet veroorzaakt door de klimaatcrisis. Die crisis is een directe bedreiging voor de bestaanszekerheid van miljarden mensen wereldwijd, vooral voor Nederlanders, omdat meer dan een derde van ons land onder de zeespiegel ligt en overstromingen een reëel risico zijn.

Stoppen met ontwikkelingssamenwerking is geen optie. Ontwikkelingssamenwerking speelt juist een sleutelrol, door ervoor te zorgen dat mensen in het mondiale zuiden weer kansen krijgen, zodat zij zich uit de armoede kunnen werken. En natuurlijk, ik zou ook willen dat het kon: stoppen met ontwikkelingssamenwerking. Dat zou betekenen dat het niet meer nodig is, dat de visie van Solidaridad – een wereld waarin we alles produceren en consumeren met respect voor mens, milieu en de toekomstige generaties – werkelijkheid is geworden. Maar helaas zijn we daar nog lang niet.

“Ik zou ook willen dat het kon: stoppen met ontwikkelingssamenwerking. Dat zou betekenen dat het niet meer nodig is. Maar helaas zijn we daar nog lang niet.”

– Heske Verburg, directeur van Solidaridad

Verwarring en ongeloof… het is fijn die gevoelens te delen met mijn collega’s en de mensen om me heen. Dat maakt niet dat ze weg gaan, maar ze hebben ondertussen wel plaatsgemaakt voor een nieuw gevoel: strijdbaarheid. Strijdbaarheid die nodig is om wereldwijde uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Strijdbaarheid die gevoed wordt door een sterk gevoel van rechtvaardigheid en door de kracht van solidariteit, zowel nationaal als internationaal.

Ik hoop van harte dat jullie ons daarbij blijven steunen. Jullie stem, jullie tijd, jullie donaties en jullie warme woorden zijn enorm waardevol voor ons als organisatie, maar nog meer voor al die boeren, arbeiders en mijnwerkers wiens stem zo vaak verloren gaat. De makers van de producten die we dagelijks gebruiken: koffie, thee, chocolade. Heel veel dank voor alle steun die we al van jullie ontvingen, het sterkt ons in onze missie. Samen kunnen we deze strijd aan. Op naar een solidair 2024!

Heske Verburg
Directeur Solidaridad Europa

P.S. Wil jij 2024 solidair beginnen? Al vanaf €5 help jij een koffieboer van klimaatslachtoffer naar klimaatheld

Help jij een kleinschalige boer van klimaatslachtoffer naar klimaatheld?

Geef een boom