Sinds de start van ons textielproject in Ethiopië hebben we te maken gekregen met grote uitdagingen. Denk aan aanhoudende conflicten, de Covid 19-pandemie en overstromingen. We hebben er alles aan gedaan om ons project aan deze omstandigheden aan te passen om toch zo veel mogelijk positieve veranderingen te bereiken voor mens en milieu. Zo hebben we op de deelnemende boerderijen en fabrieken ondanks de tegenslagen mooie resultaten weten te behalen.

Duizenden hectare duurzame katoenbouw

We hebben het voor elkaar gekregen al 3.466 hectare landbouwgrond te verduurzamen door katoenboeren te trainen in duurzame landbouwtechnieken. Deze verbeteren onder meer de bodem en de kwaliteit van de katoenvezels. Boeren krijgen ook toegang tot betere zaden en technieken voor milieuvriendelijke plaagbestrijding. Zo kunnen ze hun opbrengsten en de kwaliteit hiervan op een duurzame manier verhogen. Positief nieuws voor de boeren en hun gezinnen, want zij verdienen meer en leven daardoor gezonder. En positief nieuws voor het milieu, dat veel minder wordt beschadigd. 

Betere omstandigheden in de fabrieken

Daarnaast hebben we tot nu toe de arbeidsomstandigheden van ongeveer 19.200 werknemers verbeterd op de boerderijen en in de fabrieken. Denk aan een veiligere werkvloer, betere voorwaarden voor werknemers en meer gelijkheid voor mannen en vrouwen. Bovendien is de werkgelegenheid in de fabrieken met 8 procent en de productie – door een verbeterde bedrijfsvoering – met gemiddeld 10 procent gestegen. Ook op het gebied van het milieu zijn er positieve veranderingen te melden. Het is ontzettend mooi om te zien dat al 2 fabrieken hernieuwbare energie gebruiken. Andere fabrieken gebruiken minder water en energie of besteden meer aandacht aan het beheer van hun chemisch afval.

Een medewerker in textielfabriek Addis Garments.

“Wanneer de textielfabrieken hun water en energie efficiënt gebruiken en hun chemicaliëngebruik verminderen, komen ze in aanmerking voor internationaal erkende duurzaamheidscertificering”

– Kalayu Gebru, projectmanager katoen en textiel van Solidaridad in Ethiopië

Meer kans op internationale verkoop

Kalayu Gebru, onze projectmanager katoen en textiel in Ethiopië, organiseerde verschillende trainingen voor lokale textielfabrieken, zoals Kanoria Africa en ETUR Textile. Deze trainingen helpen de fabrieken met betere sociale en milieuprestaties, zodat zij kunnen voldoen aan de eisen van internationale kopers. “Wanneer de textielfabrieken hun water en energie efficiënt gebruiken en hun chemicaliëngebruik verminderen, komen ze in aanmerking voor internationaal erkende duurzaamheidscertificering”, legt Kalayu uit.  

Een van de deelnemers was Dawit Eyasu, expert in compliance op het gebied van gezondheid en veiligheid in de fabriek Kanoria Africa: “Door deze training hebben we meer kennis opgedaan over bijvoorbeeld lokale en internationale milieuwetten die ons helpen om aan de eisen voor certificering te voldoen. Nu zijn we op weg om STeP (OEKO-TEX) gecertificeerd te worden. Op deze manier hebben we meer kans onze producten op de internationale markt af te zetten.”  

Deze webpagina is gemaakt en onderhouden met financiële steun van de Europese Unie. De inhoud ervan is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Solidaridad en weerspiegelt niet noodzakelijk de standpunten van de Europese Unie.