De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is voor ons heel belangrijk omdat we deze kunnen besteden aan innovatie, investering, draagvlak- en impactvergroting. Daar wordt ons werk dus steeds beter, slimmer, en vernieuwender van. Bedankt aan alle deelnemers!

Innovatie

Doordat bij de start meestal niet duidelijk is wat de resultaten zijn, zijn innovaties moeilijk te financieren. Maar met het geld van de Postcode Loterij hebben wij een aantal pilotprojecten gestart waarin boeren overstapten op boslandbouw en gekoppeld werden aan platforms voor emissiehandel. Het testen van deze projecten heeft veel kennis en ervaring opgeleverd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het ‘Van klimaatslachtoffers naar klimaathelden’ project.

In dit project stappen 100.000 kleinschalige boeren over op klimaatslimme landbouw. Die landbouwmethoden zijn zowel goed voor de plantage zelf als voor het klimaat. Een voorbeeld is het aanplanten van hoge schaduwbomen tussen de koffiestruiken. De bomen beschermen de koffie en de bodem tegen hogere temperaturen, felle regen en zon. De schaduw komt de kwaliteit van de koffie ten goede en de bomen leveren bovendien fruit, noten en medicijnen. En heel belangrijk: ze nemen CO2 op uit de lucht.

Een boer in Risaralda, Colombia, die aan het ‘klimaathelden’ project mee doet neemt een cheque in ontvangst

Investeringen

Solidaridad zet het geld van de Postcode Loterij ook in om te investeren in nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld is Solidaridad Duitsland, dat in 2018 is opgericht. Hiermee is onze slagkracht in Europa op alle fronten verbeterd: fondsenwerving, beïnvloeding van bedrijven en overheden, en het uitvoeren van projecten. 

Enkele voorbeelden van de manier waarop Solidaridad Duitsland bijdraagt aan onze missie:

  • De Duitse collega’s organiseerden in december 2018 in Bonn de ‘speed and scale run’ voor deelnemers aan het World Landscape Forum. Beleidsmakers werden zo gestimuleerd haast te maken met het voeden van de wereld in duurzame landschappen.
De Bottom Up! stand op de Texworld Evolution Beurs
De Ethiopische Bottom Up! stand op de textielbeurs

Draagvlakvergroting

Met de BitterSweet campagne in 2022, waarbij we aandacht vroegen voor de bittere verhalen achter zoete ingrediënten, focuste we op het verjongen van de achterban van Solidaridad om zo het draagvlak voor onze organisatie te vergroten. Via influencers en online media nodigden we mensen uit om ons pop-up restaurant te bezoeken of de recepten met duurzame ingrediënten thuis te proberen. In 2022 bereikte we honderdduizenden mensen met deze campagne, en de online campagne loopt nog steeds door.

Het BitterSweet magazine

Impact vergroten

Dankzij de financiering van de Postcode Loterij kunnen we ook de impact van al lopende projecten vergroten. Bijvoorbeeld het TRACE Kenya-project dat 15.000 kleinschalige koffieboeren (30% vrouwen en 10% jongeren) in de provincies Kericho, Nandi en Bungoma in Kenia helpt om hun koffie biologische te telen, waardoor ze ook een betere prijs ontvangen. In de onderstaande video legt Alice Cheptaa uit wat de extra investering in dit project voor haar en haar plantage heeft betekend.

Deelnemers; bedankt!

Solidaridad is slechts één van de organisaties die sinds de Nationale Postcode Loterij worden gesteund. Sinds de oprichting van de loterij in 1989 worden ieder jaar heel veel verschillende goede doelen gesteund. Aan de loterij doen inmiddels miljoenen Nederlanders mee, met hun deelname maken zij die steun aan goede doelen organisaties mogelijk. Aan alle deelnemers zeggen wij daarom: bedankt!