In 2021 zijn we gestart met ons RECLAIM Sustainability! programma. In dit programma bouwen we met onze partners en Solidaridad-collega’s wereldwijd aan duurzame en inclusieve productieketens. Ketens waarin producten worden gemaakt met respect voor mens, milieu en toekomstige generaties. En waarin rekening wordt gehouden met de rechten en de belangen van boeren, arbeiders, mijnwerkers en burgers. We blikken graag terug op het eerste jaar van ons programma: wat hebben we tot nu toe bereikt?

Oeganda

In Oeganda doen we onder meer onderzoek om inzicht te krijgen in zaken als landrechten, genderkwesties en oneerlijke marktsystemen binnen fabrieken die thee inkopen. De uitkomsten willen we gebruiken om kleine theetelers te verenigen en ervoor te zorgen dat zij hun stem kunnen laten horen bij besluitvorming.

Boeren van het Kagadi-district discussiëren met elkaar, het gesprek wordt geleid door Alex Amany, projectmanager van het RECLAIM Sustainability! -theeprogramma.

Honduras

In Honduras hebben we samen met de regering gewerkt aan een strategie om genderbeleid door te voeren in de koffiesector. Deze strategie wordt in 2022 uitgevoerd. Daarnaast zijn we begonnen met het trainen van werknemers, kleine producenten en eigenaren in de palmoliesector, zodat zij uiteindelijk een eerlijk werkmodel kunnen invoeren. Tot nu toe hebben we 729 van de 4.047 belanghebbenden getraind.

Kleinschalige palmolieproducenten in Honduras doen mee aan een workshop over ethische kwesties in de sector.

Malawi

In Malawi organiseerden we een bijeenkomst met belangrijke spelers en beleidsmakers uit de theesector. Daaruit bleek dat er nog veel moet gebeuren om de economische positie van jongeren en vrouwen te verbeteren. Deze onderwerpen geven we nu dan ook de hoogste prioriteit. Daarnaast helpen we theewerkers te pleiten voor verbetering van huisvesting, alfabetisering, sanitaire voorzieningen en toegang tot gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor vrouwelijke arbeiders.

Afgevaardigden op de Tea Association van Malawi in november 2021.

Ghana

In Ghana brachten we een dialoog op gang om de positie van Ghanese palmolie- en cacaoboeren te versterken. Ook werkten we aan een ​​mechanisme dat bijdraagt een eerlijke prijs. De aanbevelingen voor dit prijsmechanisme zijn voorgelegd aan de regering van Ghana. Verder hebben Solidaridad en TrustAfrica samen 210 leden van 7 cacaocoöperaties in 5 regio’s van Ghana getraind in grondbezit, monitoringtools voor landbeheer en belangenbehartiging.

Vertegenwoordigers van cacaocoöperaties in een groepsdiscussie tijdens een workshop. Seth Kankam Nuamah (in het midden), de programmacoördinator voor RECLAIM Sustainability!, luistert mee.

Azië

In Azië brachten we de wetenschappelijke studie Myths and Truths of Oil Palm uit. Deze geeft een levendig beeld van de sociale, economische en milieueffecten van de oliepalmproductie. Het is een diepgaand onderzoek dat is gebaseerd op onderzoeksresultaten van meer dan 15 vooraanstaande wetenschappers uit Indonesië, Maleisië, India en Sri Lanka.

In januari 2022 is de studie ‘Myths and Truths of Oil Palm‘ gepubliceerd. Op het lanceringsevent kwamen verschillende wetenschappers bij elkaar.

Peru

In Peru ontwikkelden we samen met het ministerie van Energie en Mijnbouw nieuw nationaal beleid voor kleinschalige mijnbouw. Dit beleid stimuleert de duurzame ontwikkeling van kleinschalige mijnbouw op economisch, sociaal en milieugebied. We betrokken onder meer mijnwerkers bij de ontwikkeling, zodat het beleid ook inspeelt op hun verwachtingen. Dit jaar helpen we bij de invoering van het nieuwe beleid.

Mery Machicado van de Fedaratie van Goudmijncoöperaties van Noord-La Paz (Bolivia) deelt de belangrijkste lessen die zij heeft geleerd bij het streven naar erkenning van de rechten van vrouwelijke mijnwerkers met haar Peruaanse collega’s.

Europa

In Europa hebben we ons hard gemaakt voor internationale EU-wetgeving die eerlijke en producentvriendelijke productieketens mogelijk maakt. We hebben gelobbyd voor het aannemen van wetten die een positieve impact hebben op het milieu en de levens van miljoenen kleine boeren, arbeiders en mijnwerkers. Een aantal van onze aanbevelingen zijn opgenomen in het EU-stappenplan op weg naar dit soort eerlijke wetgeving. Dit heeft een solide basis gelegd om ons werk in 2022 voort te zetten. Ook in Nederland voerden we campagne voor deze wetgeving. We organiseerden een protest op Black Friday en deden we een onderzoek waaruit bleek dat Nederlanders willen dat er betere wetgeving komt om boeren en arbeiders te beschermen.

Tijdens het Black Friday protest gaat Heske Verburg, directeur van Solidaridad Europa, in gesprek met twee geïnteresseerde voorbijgangers.