Ja, ik wil dat álles in de winkel wordt gemaakt in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Daarom roep ik overheden en bedrijven op om te zorgen voor winst voor iedereen. Dus ook voor boeren, mijnwerkers, arbeiders en de planeet.

5 redenen om dit manifest te tekenen

1. Koffie hoeft niet bitter te zijn

☕De klimaatcrisis raakt vooral mensen die zelf nauwelijks bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Kleinschalige koffieboeren zien hoe hun planten steeds minder opbrengen door extreem weer. Dit moet anders. Koffieboeren en andere ‘makers’ moeten de kans krijgen zich te beschermen tegen de klimaatcrisis.

2. Met eerlijke kleding zit iedereen er warmpjes bij

👕Aan het begin van de keten gaat het al mis: Katoenboeren verdienen niet genoeg om de zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Ook de meerderheid van de miljoenen mensen in de kleding-, textiel- en schoenenproductie krijgt niet genoeg betaald om in hun basisbehoeften te voorzien. Dat moet anders!

3. Een (h)eerlijke banaan biedt boeren een bestaan

🍌Er heerst nog steeds veel armoede onder bananenboeren en -arbeiders. En dat terwijl het om zwaar, risicovol werk gaat. En dan hebben we het nog niet over de schimmel die de bananenproductie bedreigt. Die dreigt funest te zijn voor de 400 miljoen mensen die wereldwijd afhankelijk zijn van bananen als voedsel of inkomen. Bananenboeren zouden voldoende moeten verdienen om zelf te kunnen eten.

4. Goed goud glanst meer

🏆De planeet lijdt nu meestal verlies bij goudwinning. In veel kleinschalige mijnen wordt bijvoorbeeld kwik gebruikt, wat het grondwater vervuilt. Bij mensen zorgt kwikvergiftiging voor huidaandoeningen, nierproblemen en hersenschade. Als we wereldwijd voor goed goud kiezen, kunnen we hier een einde aan maken.

5. Van eerlijke chocolade mag je twee keer zoveel

🍫Gemiddeld verdienen cacaoboeren in Ivoorkust 78 dollarcent per dag. Dat is geen leefbaar loon. Als chocoladeliefhebber zou je hier in de winkel niet bij stil hoeven staan, want álle cacaoboeren zouden een goede prijs moeten krijgen voor hun product. Dan kunnen ze het schoolgeld voor hun kinderen betalen en investeren in duurzame productiemethoden.

Daarom willen we winst voor iedereen