Nalaten

De wereldwijde vraag naar producten groeit. In sommige ketens zelfs explosief. De snelle groei van deze industrieën wordt vaak gedreven door bodemprijzen en leidt tot immense schade. De producten worden verbouwd met levensgevaarlijke pesticiden, chemisch afval wordt in de natuur gedumpt en arbeiders werken in schrijnende omstandigheden.

Jouw testament helpt het verschil maken

Samen kunnen we het verschil maken. Wij geloven dat economische en duurzame groei hand in hand kunnen gaan. Door Solidaridad op te nemen in jouw testament ondersteun je onze activiteiten om eerlijke een duurzame handel te realiseren. Nu al steunen wij meer dan 1,5 miljoen boeren, arbeiders en mijnwerkers in dertien verschillende sectoren.

Nalaten met fiscaal voordeel

Solidaridad is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Hierdoor wordt jouw bijdrage via je testament nog effectiever. Jouw geld komt in zijn geheel terecht bij Solidaridad, en gaat dus rechtstreeks naar onze activiteiten om eerlijke en duurzame handel te realiseren.

Wil je Solidaridad opnemen in uw testament?

Ben je geïnspireerd geraakt en overweeg je om ons op te nemen in jouw testament? Of wil je meer weten over nalaten aan Solidaridad? Neem dan contact op met Bob Boot via de telefoon: 030 272 03 13 of per e-mail: bob.boot@solidaridad.nl.