Over de noodhulp van Solidaridad aan Peruaanse pallaqueras

De Solidaridad-collega’s in Peru werken al jaren aan het verbeteren van de positie van pallaqueras. Toen de pandemie uitbrak, zagen ze dat de vrouwen een grote behoefte hadden aan beschermingsmiddelen en informatie. Doordat de pallaqueras niet altijd meer welkom waren bij de mijnen, verloren velen hun bron van inkomsten. In Peru startte Solidaridad een crowdfunding-actie om noodhulp te kunnen financieren. Dankzij het ongeoormerkte geld van de Postcode Loterij, konden we nog meer mensen helpen.

Via het hulpplatform voor ‘pallaqueras’ hebben we:

  • Humanitaire noodhulp geboden aan pallaqueras in de regio’s Puno, Arequipa en Ayacucho. In deze regio’s werken 16.395 pallaqueras.
  • 558 pallaqueras een persoonlijk beschermingspakket kunnen geven. Deze pakketten bestaan uit uit infraroodthermometers, ontsmettende alcoholgel en informatieposters.
  • 9 workshops gehouden voor in totaal 253 vrouwen. Deze trainingen gingen over Covid-19 en hadden als doel een cultuur binnen de mijnbouwgemeenschappen te bevorderen waarbij het vanzelfsprekend is om hezelf te beschermen.
  • Een Covid-19-preventieprotocol ontwikkeld, aangepast aan de behoeften van de pallaqueras. Hierbij baseerden we ons op de informatie over hun situatie
  • Humanitaire noodhulp geboden aan pallaqueras in de regio’s Puno, Arequipa en Ayacucho. In deze regio’s werken 16.395 pallaqueras.
  • 558 pallaqueras een persoonlijk beschermingspakket kunnen geven. Deze pakketten bestaan uit uit infraroodthermometers, ontsmettende alcoholgel en informatieposters.
  • 9 workshops gehouden voor in totaal 253 vrouwen. Deze trainingen gingen over Covid-19 en hadden als doel een cultuur binnen de mijnbouwgemeenschappen te bevorderen waarbij het vanzelfsprekend is om hezelf te beschermen.
  • Een Covid-19-preventieprotocol ontwikkeld, aangepast aan de behoeften van de pallaqueras. Hierbij baseerden we ons op de informatie over hun situatie

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog meer blootgelegd door de coronacrisis

De pallaqueras werken als zelfstandige. Een dag niet werken, betekent een dag geen inkomen. Het informele karakter van het werk leverde altijd al problemen op, maar dit verergerde door de coronacrisis. De scholen sloten en de kinderen moesten thuisonderwijs krijgen. Vaak was het de taak van de vrouwen om voor familieleden te zorgen die corona kregen. Het combineren van zorgtaken en het verzamelen van inkomen bracht velle pallaqueras in grote moeilijkheden.

De meeste pallaqueras worden niet erkend door de mijnbouwbedrijven en lokale overheden. Toen de eerste coronagolf afzwakte en mijnbouwbedrijven plannen voor de heropening maakte, kregen de pallaqueras daar geen plaats in. Soms werd hen zelfs verboden om weer aan het werk te gaan. De bedrijven zagen hen als een besmettingsrisico, omdat een deel van de pallaqueras binnen Peru naar familie was gereisd. Een deel van de pallaqueras had te maken met vooroordelen als de corona-toelage wilden aanvragen die de regering beschikbaar stelde voor Peruanen.  ‘Jullie werken in de goudsector, dus jullie zijn vast rijk,’ kregen ze te horen. Zo bleef het inkomen van de pallaqueras in gevaar.

Solidaridad zet zich er onophoudelijk in voor een betere onderhandelngspositie voor pallaqueras. Als de mijnen hen erkennen was medewerkers, verbetert de toegang tot veiligheidsmaatregelen. Zowel maatregelen in het algemeen als specifiek bescherming tegen corona. Dankzij ondersteuning aan initiatieven die streven naar gelijkheid voor mannen en vrouwen en ontwikkeling van projecten die de onderhandelings mogelijkheden van vrouwenorganisaties versterken en om registratie-inspanningen te ondersteunen kunnen de Pallaqueras hun kwaliteit van leven verbeteren.

Met dank aan de deelnemers van de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangen we maar liefst 1,35 miljoen euro van de Postcode Loterij. Deze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is vrij besteedbaar, ook wel ‘ongeoormerkt geld’ genoemd. Dat geld hebben we hard nodig en is extra van belang in noodsituaties als deze. Dankzij dit geld hebben we namelijk de zo belangrijke noodhulp kunnen bieden aan de Pallaqueras tijdens de Covid-19 crisis.