Solidaridad: 50 jaar

Solidaridad 1969-2019

In de afgelopen 50 jaar heeft Solidaridad in haar werk de mondiale sociaal-economische ontwikkelingen op de voet gevolgd. De organisatie is ook vaak voorloper geweest in het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling.

In 2019 opereert Solidaridad wereldwijd, met de ambitie om ons werk als een oplossingsgerichte maatschappelijke organisatie op het gebied van duurzame en inclusieve ontwikkeling voort te zetten. We kijken graag vooruit en staan stil bij de lessen van de afgelopen 50 jaar zodat wij onze ervaring inzetten voor een duurzame economie, nu en in de toekomst.

Het bevorderen van sociale rechtvaardigheid

Onze reis als organisatie is in 1969 begonnen. Destijds vonden er wereldwijd veel sociale protesten plaats: daarmee was de toon gezet om de oude, traditionele sociaal-economische en politieke structuren af te breken.

Solidaridad werd destijds opgericht door katholieke bisschoppen in Nederland door middel van een Advent-campagne, met het doel om ontwikkelingshulp te bieden aan Latijns-Amerika.

Geschiedenis: 50 jaar

 • 2019

  In 2019 vieren we onze vijftigste verjaardag. Een moment om terug én vooruit te kijken. We zijn trots op  de resultaten die we hebben geboekt. Dankzij de inzet van collega’s wereldwijd en onze partners hebben we miljoenen boeren, mijnbouwers en arbeiders bereikt. 

  Tegelijkertijd beseffen we ons dat er nog enorme uitdagingen voor ons liggen. De aarde warmt op, de prijzen van producten als cacao zijn laag en de bevolking groeit. In deze wereld is solidariteit geen luxe, maar een noodzaak. Ook al is de toekomst onzeker, blijven wij vol energie werken aan toekomstbestendige productie en consumptie. Op de foto: de huidige Internationale Raad van Bestuur van Solidaridad Network.

 • 2018

  Jarenlang vormden specifieke productieketens de focus van ons werk, zoals die van cacao, soja of koffie. Zo werkten we aan verduurzaming van de koffiesector van de boer tot de koffiedrinker. Maar de realiteit laat zich niet altijd vangen in die zuilen. Sommige koffieboeren verbouwen ook andere producten. En we ontdekten thema’s die bij alle ketens belangrijk zijn. Deze thema’s, namelijk klimaatverandering, gender-inclusiviteit, toekomstbestendige landschappen en duurzame investeringen, krijgen nu extra aandacht.

 • 2016

  Minister Ploumen heeft een nieuwe stimulans gegeven aan het partnerschap tussen haar ministerie en Solidaridad. Ze ondertekende een beschikking voor het meerjarig Solidaridad programma ’Practice for change’ voor een bedrag van €48 miljoen (partnerschap met het Directoraat Duurzame Economische Ontwikkeling). Eerder dit jaar was al een contract getekend van €32 miljoen voor het programma ‘Advocacy for change’. Hiermee is voor de directe samenwerking tussen het ministerie en Solidaridad tot 2020 in totaal een bedrag van €80 miljoen beschikbaar gekomen.

 • 2015

  De duurzame ontwikkelingsagenda van Solidaridad is herzien en heeft de basis gelegd voor een geëvolueerde strategie voor de komende vijf jaar. Klimaatverandering en de gezondheid van de werknemers zijn belangrijke thema's die het werk van Solidaridad beïnvloed. Met een nieuwe strategie en aanhoudende groei van de organisatie, kan Solidaridad voortbouwen op de successen uit het verleden.

 • 2014

  Unilever en Solidaridad kondigde een nieuw strategisch partnerschap aan om de levens van 1 miljoen mensen te verbeteren in de productieketens van Unilever. De samenwerking richt zich op het bevorderen van gendergelijkheid, verbetering van landbouwpraktijken en arbeidsomstandigheden evenals de ondersteuning van jonge agrarische ondernemers en landbeheer.

 • 2013

  Solidaridad Network maakt haar eerste officiële wereldwijd "gegroepeerde" resultaten bekend: 571.769 boeren gesteund, 179.169 werknemers gesteund en 5420 mijnwerkers met een totaal van 1.073.280 hectare onder duurzaam beheer wereldwijd. Sinds 2010 werkt Solidaridad wereldwijd met meer dan 145 bedrijven, in overleg met andere belanghebbenden, om veranderingen door te voeren die het verschil maken.

 • 2013

  Op het gebied van aquacultuur is Solidaridad mede-pionier van een kennisgedreven softwareoplossing - 'The Seafood Trade and Intelligence Portal' (STIP). Deze helpt producenten van vis en zeevruchten uit Zuid-Azië koppelen aan verwerkende bedrijven in Europa en de VS.

 • 2012

  Solidaridad Noord-Amerika wordt opgericht om partnerovereenkomsten voor supply chain- en marktontwikkelingsprojecten aan te gaan met Canadese en Amerikaanse bedrijven.

  Rural Horizons en Solidaridad ontwikkelen samen een kennisgedreven software-oplossing die agrariërs helpt hun productie te vergroten en toegang tot nieuwe markten te verkrijgen.

  Bezoek Rural Horizons

 • 2010

  Na 34 jaar kwam de oecumenische samenwerking tussen kerken tot een einde en werd ‘Solidaridad Network’ opgericht. Deze verschuiving resulteerde in een nieuwe juridische structuur die werkt met gedeelde beleids- en beheerstaken en ‘global governance’ door een Raad van Bestuur-netwerk. Lokale samenwerking met oecumenische partners gaat tot op heden door.

 • 2007

  Solidaridad begint aan een geleidelijke verandering, van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie naar een wereldwijd netwerk. Dit wordt bereikt door de programma-uitvoering decentraliseren naar 6 regionale kantoren (sinds 2012 zijn er 10 regionale kantoren).

 • 2006

  Solidaridad is mede-oprichter en wordt actief lid van overlegorganen voor beleidsontwikkeling en samenwerking op het gebied van supply chains. Door deze inspanningen ondersteunt Solidaridad gangbare, business-gedreven initiatieven die ernaar streven alle belanghebbenden te vertegenwoordigen. Solidaridad participeert momenteel in de volgende organen: soja (RTRS), palmolie (RSPO), suikerriet (Bonsucro) en katoen (BCI).

 • 2004

  Solidaridad richt de Stichting MADE-BY op, een samenwerkingsverband van meer dan 30 modemerken die zich inzetten voor meer duurzame productie. Het Made-By-concept is met name succesvol gebleken in het Verenigd Koninkrijk en Nederland - vooral de innovatieve 'scorekaart' die werd ontwikkeld om de duurzaamheidsprestaties van merken te beoordelen.

  Lees meer over MADE-BY

 • 2002

  Solidaridad is een van de oprichters van de Stichting Utz Kapeh, nu UTZ Certified, een MVO-label voor duurzame koffie-, thee- en cacaomerken. Certificering gaat van ‘niche’ naar ‘norm’ en Solidaridad biedt boeren ondersteuning bij het certificeren met behulp van verschillende labels, waaronder Organic, Fair Trade, Utz Certified en Rainforest Alliance.

  Bezoek UTZ Certified

 • 2001

  Solidaridad richt Kuyichi op, het eerste duurzame, high-end modebedrijf van Europa.

  Bekijk Kuyichi

 • 1996

  Solidaridad richt AgroFair op, het eerste fruitbedrijf waarvan bananentelers uit Afrika en Latijns-Amerika mede-eigenaar zijn. Dit heeft geleid tot de succesvolle introductie van Fair Trade OKE en biologische EKO OKE bananen in de Europese markt.

 • 1991

  Solidaridad is mede-oprichter van een netwerkorganisatie voor initiatieven voor eerlijke handel in Europa, met als hoogtepunt de oprichting van Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). Dit heeft verdere wereldwijde verspreiding van Fair Trade-etikettering ondersteund.

  Bezoek Fairtrade International

   

 • 1988

  Solidaridad richt de Stichting Max Havelaar op en lanceert het eerste Fair Trade-label voor duurzame koffie. De succesvolle lancering van Fair Trade koffie in Nederland was een belangrijke impuls voor de wereldwijde Fair Trade-beweging.

  Lees meer over Max Havelaar

 • 1984

  Nico Roozen treedt toe tot Solidaridad (en wordt in 1989 directeur). De organisatie begint een nationale campagne voor duurzame koffie die op brede steun van de Nederlandse samenleving mag rekenen.

 • 1976

  Protestantse kerken sluiten zich aan bij Solidaridad om een unieke, formele oecumenische organisatie te vormen, die bekend komt te staan als de Stichting Solidaridad. Dit resulteert in oecumenische samenwerking ter ondersteuning van ‘grassroots’-bewegingen in Latijns-Amerika, in en buiten de kerken.

 • 1969

  Solidaridad wordt opgericht door katholieke bisschoppen in Nederland door middel van een Advent-campagne. Doel is om ontwikkelingshulp te bieden aan Latijns-Amerika. Dit resulteert in de inzet van de Nederlandse katholieke parochies op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.

Campagnevoeren voor bewustwording van consumenten

Economische recessie en de opkomende neoliberale regeringen van de jaren ‘80 waren aanleiding voor een meer economisch getint politiek debat.

Tegelijk was Solidaridad geleidelijk tot de conclusie gekomen dat sociale rechten hun basis hebben in economische ontwikkeling. Het concept van ‘fair trade’ was geboren en bracht de twee werelden bij elkaar. Het bevorderen van een betere economische situatie voor arme boeren in ontwikkelingslanden door middel van bewustwording van consumenten werd - en is nog steeds - een kernstrategie van fairtrade initiatieven wereldwijd.

Solidaridad was een van de oprichters van Max Havelaar, en de drijvende kracht achter de marktintroductie van de eerste fairtrade gecertificeerde koffie in Nederland. De succesvolle lancering in Nederland heeft geholpen om van fairtrade een mondiale beweging te maken.

Certificering voor duurzame productie

In de jaren '90 werd steeds duidelijker dat ondanks de grote aandacht voor fairtrade, de invloed op de markt als geheel, ontoereikend was. Fairtrade was een niche markt geworden en werd onvoldoende ondersteund door de voorkeur van de consument.

In het begin van de 21e eeuw werd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een drijvende kracht achter veel strategische keuzes van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Solidaridad ontwikkelde en lanceerde nieuwe strategieën voor certificering, voornamelijk gericht op maatschappelijk verantwoord handelen door bedrijven.

MVO en certificerinsinitiatieven hebben geleidelijk verandering teweeggebracht. Populaire consumentenproducten zoals koffie, cacao en textiel, werden als eerste gecertificeerd. In deze periode heeft Solidaridad ook belangrijke stappen gezet in de verduurzaming van sectoren die minder in het oog springende producten voortbrengen zoals soja, palmolie, suikerriet en veeteelt. De uitbreiding in deze sectoren leidt tot veel ontbossing. Zo is Solidaridad bijvoorbeeld lid geworden van de Roundtable for Sustainable Palm Oil initiative (RSPO) om hier samen met andere partijen aan te werken.

 • De certificering voorbij: ontwikkelen van sectorbrede aanpak

  Met de ervaring in de sector-aanpak heeft Solidaridad geleerd dat certificering van beperkte invloed is op duurzame ontwikkeling. De hoofdoorzaken van onduurzame productie kunnen maar deels worden aangepakt met certificering. Goed overheidsbeleid is vaak een andere randvoorwaarde, net als een economisch milieu dat duurzame productie en ontwikkeling stimuleert. Daar is veel meer voor nodig dan certificering.

 • En nu versnellen en opschalen

  Tegenwoordig zet Solidaridad zich in voor het versnellen en opschalen van duurzame oplossingen: Het bevorderen van tijdige en sectorbrede duurzame oplossingen. Onze jarenlange expertise heeft uitgewezen dat de behoeften van de producenten en arbeiders de kern van de strategie moeten vormen.

  Meestal werkt Solidaridad nogal serieus aan haar doelstellingen, maar soms is ludieke actie effectiever zoals in 2018 in Bonn bij een internationale conferentie over de ontwikkeling van duurzame landschappen.